06. Hakikat – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“06. Hakikat – Ahmed Hulusi”

01:00 Tasavvuf mevcudun “Tek Bir” varlık olduğunu; “Ahad” olan Allah dışında bir şey olmadığını vurgular.

03:00 Geçmiş zamanda yaşamış! zatların eserlerinde belirtilen hakikat ışıltılarından örnekler:

06:00 İnsan Allah`ın yeryüzünde halifesidir; kainatta değil !

10:00 Vahdet ile beraber kesret yoktur. Kesretin olmayışı ile uruç da kalkar; hal değişimi ise yüksekten alçağa doğmak suretiyle olur!

16:00 Çeşitli mertebelerin oluşması, kesret vehminin meydana geliş sistematiğinden kaynaklanmaktadır.

17:30 Melekut aleminin oluşumu nasıl olmaktadır.

20:30“Hiçbir şeyde zahir olmadım, insandaki zahir oluşum kadar“ ifadesini dillendiren zat adı altında ne söylenmektedir. Ne anlatılmaya çalışılmaktadır.

25:00 “Miraç benden gayrı herşeyden uruçtur“ “miracı olmayanın namazı yoktur“ ile neye işaret edilmektedir.

27:00 Zahiri ve Batıni; sözlü veya fiili cümle ibadetler mecazdır! Bu yolun yolcuları bu ibadetleri geçip ilerlemedikçe hakikate vasıl olamazlar. Önemli olan mecazın hakikatine erebilmektir!

29:00 `Tekliğe müşahadeye engel olan şey, yola çıkmışın cüzzi ilmidir` ne demektir.

31:00 Kader sırrına vakıf olanlar rahattadır.

37:00 “Ben otuz senedir Hak ile konuşurum; halk ise kendileriyle konuştuğumu sanırlar“ ile ne anlatilmaktadır.

40:00 “Varlığımın yok oluşuyla (fakrımla) iftihar ederim“ diyen Hz Rasulullah neyi anlatmaya çalışmaktadır.

48:00 “Dünya ve ahiret mecazlarından geç“ ile anlatılmak istenen nedir.

56:00 Dinin zahir yönü, şeriat yönü nedir ve neler yapmak gereklidir. Ben dediğimiz varlığımızın hakikati ile ne anlatılmak istenmektedir.

1:02:00 Kozasından çıkıp kelebek olup uçamadan kaynar suya atılan tırtıl kimden hesap sorabilir. Hesap sorulacak biri var mıdır!

1:05:00 “Kozanı delip Ahadiyet alemine kanat açmak“ veya “kendini beden sanmanın sonucu olarak diri diri mezara girmek !“ arasında bir seçim yapmak durumundayız.

1:08:00 Kozadan içinden hakikat ilmi elde edilerek ve gereği yaşanarak çıkılabilir.

1:10:00 Yıllar önce mecaz yoluyla anlatılan pekçok şey bu devirde artık bilim gerçeği ile anlatılmakta ve `teklik konusu` nerede ise okul kitaplarında anlatılabilir hale gelmiştir.

1:14:00 Herşey tek ise; bu çokluk; ben, o, sen nereden ve nasıl çıkmaktadır?

1:17:00 Allah`ın bize bildirdiği yoldan; Hz Rasulullah`ın yolundan nasıl gidilir?

1:26:00 Bilgi ile hakikat yaşanmaz anlayışı ile ne anlatılmaktadır.

1:28:00 Nefsine zulmetmek; nefsin hakkını vermemek demektir. Nefs öldürülmez, nefs tanınır, bilinir idrak edilir ve yaşanır.

1:29:00 Gerçeği idrak etmek için tek şans sağlıklı beyindir.

Category: İslam ve Bilim

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>