109 – Kâfirûn Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“109 – Kâfirûn Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Kul yâ eyyühel kâfirun;
De ki: “Ey hakikat bilgisini inkâr edenler!”

2-) Lâ a’budu mâ ta’budûn;
“Sizin tapındığınıza ben tapınmam!”

3-) Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ a’bud;
“Siz de benim ibadet ettiğime abidler (ibadet eden kullar) değilsiniz.”

4-) Ve lâ ene ‘abidün mâ ‘abedtüm;
“Sizin tapındıklarınıza ben abid (ibadet eden kul) değilim.”

5-) Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ a’bud;
“Siz de benim kulluk ettiğime abidler (kullar) değilsiniz.”

6-) Leküm diynüküm ve liye diyn;
“Sizin din (anlayışınız) size, benim din (anlayışım) banadır!”

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>