11. Sorular ve Cevaplar – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“11. Sorular ve Cevaplar – Ahmed Hulusi”

17:00 “Kuran`a arınmamış olanlar el sürmesin” ayetindeki arınmak ve el sürmesinler ifadeleri neye işaret etmektedir?

21:00 Manevi olan kir madde ile temizlenmez! Peki nasıl temizlenilir ve Kur`an anlaşılabilir?

24:00 İnsanın cennete veya cehenneme gitmesi neye bağlıdır? Edison`un cennete mi cehenneme mi gideceği konusunda, İslam`ın düşünce sisteminden bihaber olan saf kişilerin sorduğu sorunun cevabı.

28:00 Allah`ın insanı yeryüzünde halife olarak meydana getiren Allah`a iman nasil başlar?

30:00 Melek kavramı nasıl anlaşılmalıdır?

32:00 Din yobazları ile bilim yobazlarının yanlış anladığı gerçekler nelerdir?

37:00 “Ölmek ve kıyamette dirilmek” anlayışından ve Rasulullah”ın “ölümü tatmak” bakışına nasıl geçilebilir. “Kabir”, “kabir alemi”,” berzah alemi ” nedir. Kabir sorgusu nasıl olmaktadır?

48:00 Hz İsa şu anda nerdedir, aramıza nasil gelecek mi gelecekse nasil gelecek ?

51:00 İnsanın kıyametten sonraki yaşamı nasıl olacaktır?

54:00 Varolan herşeyin orjini kuantsal boyuttan meydana gelmektedir Bunun üst boyutlarda algılanışı ile biz üst boyutların var olduğu sanısı içinde yaşarız. Bu sanı içinde olduğumuz sürece dünyada, ahirette, mahşerde, cehennemde ve cennette gaflet içindeyiz !

01:01:00 Kur`an da geçen “Nefsine zulmetmek” kavramı ne demektir? Bunun istiğfar ve tövbe ile bağlantısı nedir. Estağfirullah çekilmez ! ne demektir?

01:04:00 Din iman esası üzerine kurulu olarak gelmişken neden Ahmed Hulusi aklın ve bilmin üzerinde bu kadar durmaktadır. Aralarındaki bağlantı nedir?

01:14:00 Peygamberlik vahyi ile bütün varlıkların aldığı vahiy arasındaki fark nedir?

01:24:00 Herşey Allahın ilmi ve iradesi gereğince ortaya çıktığına göre `biz neden ibadet yapalım` ?

01:29:00 Amentü`de geçen “Bas” ın içyüzü nedir? Ölümün akabindeki yaşam nasıl olacaktır?

01:58:00 “OKU”mak ne demektir, Rasulullahın eline yazılı bir nesne verilmediği halda neyi `OKU`muştur?

02:11:00 Hacca gidildikten sonra başını örtmem gerekiyor mu?

02:16:00 Geçmişte kılmadığın ! namazın kazası olur mu? Rasulullah bu konuda ne diyor?

02:20:00 Bulunduğumuz ülke hilafet esaslarına göre yönetilmediğine göre `Cuma namazına` gitmemiz doğru olur mu?

02:30:00 Allah`ın Baki oluşu ne demektir?

Category: İslam ve Bilim

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>