12. Kaza ve Kader – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“12. Kaza ve Kader – Ahmed Hulusi”

03:00 Kader konusunu hakkıyla anlayabilmenin ve anlatabilmenin tek yolu Allah`ın Ahadiyetini ve Vahidiyetini idrak edebilmek ile mümkündür.

07:00 İnsanın anlayışına göre Allah`ı tanımlaması ile Allah`ın Allah`ı tanımlaması arasındaki farkın ayetlerle açıklaması.

13:00 Beşeri değer yargılarından arınarak; Allah`ın Allah`ı anlattıgı ayetlerin sırrına ererek kader kader konusunu anlayabiriz. Tanrı ve tapınanları anlayışı içinde kader sırrının kavranması mümkün değildir.

16:00 “Zahir Batın Evvel Ahir “O” dur” ayeti ve buna benzer ayetlerle konunun açıklanması.

22:00 Allah kendisini kendisine göre tarifi İhlas Suresi`nde çok net bir biçimde yapılmıştır.

24:00 “Sonradan meydana gelmişlerin hiçbirine benzememe” tarifi ile ne denilmek istenmektedir?

34:00 “Her şey yoktan var olmuştur” ile ne anlatılmaktadır?

37:00 Kuran`da “Allah`ın ilah olduğu” vurgusu ile “İnsanların ilah diye düşündüğü varlığın Allah olduğu gerçeğinin” vurgulanması birbirinden doğu ile batı kadar uzaktır! Ve ancak bu idrak edilirse hakkıyla Alllah`a imanı getirir.

44:00 “Allah`ın ilminde kendi manalarını seyretmesi, seyretmeyi dilemesi “KAZA” bu manaları seyredilir hale getirmesi “MUTLAK MANADA KADER”dir. Bu “Batını” manadaki “öz” manadaki kaza ve kader kavramıdır.

52:00 Mahlukatın kaderini yazan “Rabbülalemin”dir! Rububiyyet mertebesidir.

55:00 “Dilediğini yapar” ; “Yaptığından sual olmaz” gibi ayetler “Onun” “Melikiyyet”inin eseridir. Melikiyyet mertebesinin tenezzülü ile “Rububiyyet” mertebesi tahakkuk eder. Rububiyyet mertebesi çeşitli Esmasının çeşitli terkipler şekline aşikare çıkmasını ve bu anda da “Abd” meydana gelir. Rabbin “abd”ı o Esmanın bir terkip şekliylebir birim bir isim altında ortaya çıkmasıdır!!

01:07:00 “La ilahe illa Allah”ın ingilizceye çevirisi “There is no god but Allah” değil “There is no god ONLY Allah” tır. Bu kapsamda “Siz isteyemezsiniz isteyen Allah`tır” ayetinin değerlendirilmesi.

01:14:00 Fiiller birim mananın dışarıdan algılanan şeklidir. Fiil, manadır; mananın ta kendisidir; ama algılama aracına göre fiil şeklinde değerlendirilir. Kesret kavramı içine giren herşey ilahi isimlerin manalarından başka birşey değildir.

01:20:00 Kader konusunda önemli hadisler.

01:35:00 “Keşke”, “şöyle yapsaydım” veya “şöyle yapmasaydım” demeyi Rasulullah neden yasaklamıştır.

01:52:00 “Allah`ın takdiri zaten yerine gelecekse ve değişmesi de mümkün değilse o zaman ben ne diye çalışayım” sorusundaki mantık çelişkisi ve sorunun cevabı.

01:55:00 “Benim cennetlik veya cehennemlik olduğum belli ise ben ne diye uğraşayım” sorusuna Rasulullah”ın cevabı.

02:02:00 “İlmi olmayan haddini bilmez; ilim haddini bilmektir”

02:07:00 “Nokta ilmi” ile ilgili açıklamalar.

02:12:00 Beni niçin böyle yarattın diyebileceğin bir varlık yoktur !

02:15:00 “Rabbin kulların kaderini takdir etmiştir” ile ilgili açıklamalar.

02:18:00 Rasulullah”ın kadere iman etmedikçe kişi Mümin sayılmaz ifadesinin açıklaması.

02:20:00 Kader ile ilgili akla takılan soru ve cevapları.

Category: İslam ve Bilim

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>