13. Ölüm – Afterlife – La Mort – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“13. Ölüm – Afterlife – La Mort – Ahmed Hulusi”

01:00 Ölüm, Kuran’da tadına varılacak bir şey olarak anılmaktadır.

02:00 Ölüm, bir son olmayıp; madde âlemden, madde ötesi âleme geçişten başka bir şey değildir!.. Yani bir dönüşümdür!.. İnsan, ölüm denen olayla, madde bedeni terk ederek, “RUH” denilen “holografik dalga” yapılı bedeniyle ya mezarda, ya da mezar dışında yaşamına devam eder!

03:00 Beynin durmasıyla birlikte, vücuda yayılan biyoelektrik enerji kesildiği için; beden, ruhu kendisine bağlı tutan elektromanyetizmasını yitirir ve böylece, RUH, bedenden bağımsız yaşam biçimine geçer. İşte bu olay ölüm kelimesiyle anlatılır.

08:00 “İnsan varlığı, edebiyet için halkolmuştur, hiçbir zaman yok olmaz. Dirilme ilk yaratılış gibi ikinci bir yaratılış değildir; diriltmek YENİ bir yaratma fiilinden ibarettir” diyor Gazali eserinde..

09:30 İnsan, ölümü tadınca, madde beden çözülür; ve RUH bedenle bâ’s olmuş olarak kabirde kıyamete kadar yaşamımız devam eder. Sonra “Kıyamet” denen, Dünya’nın Güneş ısısında bozunumu devresinde, bugünkü karakteristiği istikametinde yeniden bâ’s olur!..

10:40 Netice şudur ki: KİŞİ ÖLMEZ, “ÖLÜM”Ü TADAR!.. Yaşam boyutunu değiştirir!.. Ölümü tatmak, denilen olay, kişinin madde bedenin kumandasını yitirip, “ruh” adı verilen holografik dalga bedenle yaşamına kaldığı yerden devam etmesidir. Bu hâl dolayısıyla, kabre konan her kişinin şuuru yerinde, aklı başındadır! Kıyamete kadar da şuurlu olarak yaşamına devam eder. Kıyamette de o günün şartlarına göre, yeni bedene kavuşur.

12:00 Kişinin ölüm sonrası geçeceği boyutta hiç görmediği yeni varlıkları algılamaya başlar ve bu varlıklar ona Allah’ı inkar ettirmeye çalışır. Ve o boyutta kullanabileceği hiçbir kuvveyi harekete geçiremezse, onların oyuncağı olur.

15:00 Dünya’da yaşayanlar; dışarıda, ötede bir tanrı anlayışında olanlar, Deccal çıktığında otomatik olarak ona kayacaklardır. “Deccal fitnesi” Dünya’da ve ölüm ötesi yaşamda karşımıza gelen varlıklar tarafından savunulursa nasıl geçip gideriz.

17:00 Kabir sorgusu nedir? Kelime sorgusu değil, yaşam biçimidir bu sorgulama..
——————————————————————————————————–
Afterlife

01:32 For even though death will be tasted, life will not disappear, it will go on. Unfortunately, the concept of death is misunderstood.

03:03 Consequently, the body will lose its electromagnetism which enables it to attach itself to the soul. In this way the soul will transit to a free existence, independent of the physical body. This is the explanation of death.

06:23 Surprised, Hz. Omar asks: “Hz. RasulAllah; are you not speaking with the deceased, the dead?” Hz. RasulAllah: “I swear that you do not hear me better than the deceased” As in Hadiths of Buhari, it is clear that, Hz. RasulAllah has corrected a grave misunderstanding.

08:25 Hz.RasulAllah says: “the grave is either one of the pits of Hell fire, or a garden out of the gardens of Paradise.”

10:12 During a talk with RasulAllah about two angels known as Munker and Nakir who examine people in their graves, Hz. Omar asked: “Oh RasulAllah! Are we going to be conscious in the grave?” “Of course. The same as you are now!”

12:56 This new dimension will appear to be very bright, radiant, fascinating and dazzling. He will encounter beings which he has never seen before, and these beings species will try to persuade him of the nonexistence of a creator by affirming the existence of each and every being in autonomy.

15:32 With the arrival of antichrist those who are still alive and living in the belief of a God head will have no choice but to follow the antichrist.

17:39 Hasib refers to the power of questioning inherent within your essence. This mechanism will dawn the questions: “Who is your Sustainer (Rabb)”…

19:22 It is for this reason that you must understand that life is not limited to your current physical body existence.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>