15. Kuran’a İnanıyorsanız… – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Evrensel Gerçekler 15. Bölüm – Ahmed Hulusi”

01:00 Cinler gerçekten insanları etkileyebilir mi?

02:20 Gerçekçi, sağlam bir bakış açısı için önümüzde 2 yol var; ya Hz. Muhammed’in Rasul olduğunu, Kuran’ın kendisine vahyolan bir kitap olduğunu ve Kuran’da bildirilenlerin doğru olduğunu kabul edeceğiz veya Hz. Muhammed’e inanmıyorum, getirdiği kitabı, Kuran’ı da kabul etmiyorum, diyeceğiz.

03:30 Kuran’da (6:28)’de cinlere şöyle hitap edilir: ‘Ey cin topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız.’

06:50 1972 yılında yazılan ‘Ruh İnsan Cin’ kitabımdan cinlerle ilgili açıklamalar.

07:15 ‘İnsanlardan, onları dost edinenler (cinleri) ‘Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize için takdir edilen vakte ulaştık’ derler. Allah’sa onlara ‘Yeriniz ateştir’ buyurur. Allah’ın diledikleri dışındakiler ebedi olarak orada kalacaklardır.’

08:00 Cinler ne yapmak istiyor? Cinler, insanların 10 katı bir nüfusa sahiptir.

09:00 Cinlerin yakma özelliği ve maddeyi bir yerden bir yere nakletme yetenekleri vardır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>