4. Kişiler arası ilişkilerde astrolojinin yeri nedir? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Astroloji 4. Bölüm – Kişiler arası ilişkilerde astrolojinin yeri nedir? – Ahmed Hulusi”

00:30 Arkadaşlık, evlilik ve iş hayatında burçların öneminin örneklerle açıklanması.

01:30 Kişinin “iç burcu” ile karşısındaki kişinin “yükselen burcu” aynı gruptan ise kişiler birbirlerine karşı sempati duyarken; farklı gruptan ise anlaşmada zorluk çekebilirler!

05:00 İş ilişkilerinde yükselen burçların önemi nedir. Çalışanlar ve işverenler arasında burç ilişkileri örneklerle açıklanması.

07:30 İşe bir personel alırken burçlardan nasıl yararlanılabilir. Ne gibi özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.

10:00 Öğrenci ve hoca arasındaki astrolojik etkileşimlerin eğitime olan etkisi ve önemi.

11:00 Astrolojide geleceğe dönük tahminler neden cılız kalmaktadır. Kişinin geleceğini etkileyen yıldızlar dışındaki güçler de vardır !!
Hz Rasulullah`ın “Dua ve sadaka kazayı def eder” hadisi buna örnektir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>