96 – ‘Alak Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“96 – ‘Alak Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!

2-) İnsanı Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.

3-) Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir!

4-) O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)!

5-) (Yani) insana bilmediğini talim etti.

6-) Hayır, (iş sanıldığı gibi değil; düşünün)! Muhakkak ki insan (hakikatinden kozalı yaşarsa), elbette azgınlık eder (şehvet peşinde koşar);

7-) (Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.

😎 Kesinlikle dönüş rabbinedir!

9-) Gördün mü o engelleyeni;

10-) Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu!

11-) Gördün mü (bir düşün)! Ya o hakikati yaşamakta ise?

12-) Yahut korunmayı emretti ise!

13-) Bir düşün! Ya (hakikatini) yalanladı ve yüz çevirdi ise?

14-) Bilmez mi ki Allâh kesinlikle görür?

15-) Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!

16-) O yalancı, o hata yapan (bedene, dışa dönük) alnı (beyni)!

17-) Haydi, çağırsın meclisini!

18-) Biz de çağıracağız Zebânîleri (ateşin zebûn edici kuvvelerini)!

19-) Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaş! (19. âyet secde âyetidir.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>