Ehl-i Beyt’te Namaz – Experiencing The Essence Of Prayer – Ahmed Hulusi

Our New Paperback Books Are Available At Amazon !!!
Universal Mysteries: http://www.amazon.com/dp/0615617751/
Muhammad’s Allah: http://www.amazon.com/dp/0615634885/
The Observing One: http://www.amazon.com/dp/0615636640/

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/de/
http://ahmedhulusi.org/ru/

“Ehl-i Beyt’te Namaz”
“Experiencing The Essence Of Prayer”
“Das Gebet Der Ahl-i Beyt”
“Сущность Намаза”

00:10 Söylenmemişleri anlatıyorum, Nerden çıkardın diyorlar. Söylenmişleri anlatıyorum, eskileri tekrar ediyorsun diyorlar.

01:25 İman, taklit kabul etmez.

03:55 Honda robotunun kıldığı gibi namaz olmaz.

05:50 Namaz diye bahsedilen Salât, yöneliştir.
07:00 Ehli Beyt, salâtın hakikatini yaşarlardı yani her kelimenin mânâsını beyninde önce düşünüp, hissedip, yaşayarak, kendilerinde bulurlardı.

07:55 BismillahirRahmânirRahiym

08:25 El Hamdu Lillahi Rabbil’Alemiyn

10:48 Er RahmanirRahıym

12:27 Mâliki / Meliki YevmidDiyn

13:30 İyyaKE na’budu

15:38 VE iyyaKE nesta’iyn

16:30 İhdinasSıratal’müstakıym

17:55 Sıratalleziyne en’amte aleyhim

18:46 Ğayril’mağdubi aleyhim Ve laddaaalliyn

19:40 Allahû Ekber

20:30 Rukû

22:30 Subhane Rabbiyel Aziym

25:30 Semi’ Allahu Limen Hamideh

26:20 Lekel-hamdu kema yenbagi li-Celali vechike ve azimi sultanike

28:05 Allahû Ekber – Secde – Subhane Rabbiyel Alâ

29:00 “Ben” virüsü

31:12 İki secde arası oturuş ve 2. Secde

33:00 İşte bu yaşanılası ve yaşanması istenilen günümüzde namaz kılmak diye geçiştirilen, gerçekte Kurân’daki adı salât olan eylemdir. Salât müminin mirâc’ıdır. Mi’râc, Allâh’a urûctur.

35:00 Din; varlığın orjini, hakikati Allâh’tır; Allâh var, ben yokum diyebilmektir. Bunu hissedip yaşamaktır.

—————————————————————————————————–

00:10 I disclose things that haven’t been told before, they say I made them up. I explain things that have already been told, they say I’m repeating.

01:25 Faith doesn’t accept imitation

03:55 One cant’t perform salat like the Honda robot.

05:50 Salat by essence means an intimate turn

07:55 BismillahirRahmânirRahiym

08:25 Alhamdulillahi Rabbil Alameen

10:48 Er-Rahman Er-Rahim

12:27 Maliki/ Maleeki yawmiddeen

13:30 Iyyaka nabudu wa iyyaka nastaeen

15:38 Wa iyyaka nastaeen

16:30 Ikhdinassiraat al-mustakeem

17:55 Siraat alladhina an amta alayhim

18:46 Gayril madhubi alayhim waladdhaaleen

19:40 Allahuakbar

20:30 Bowing (Ruku)

22:30 Subhana rabbi al azim

25:30 Sami Allahu liman hamida

26:20 Lakalhamdu kema yenbaghiy lijalali wachika wa liazeemi sultaniq

28:05 Allahuakbar – Prostration – Subhan Rabbi Al A’alaa

29:00 The virus “I”

31:12 Sitting up after the first prostration and the second prostration

33:00 Salat is the ascension; Salad is something that is experienced.

Category: Son Sohpetler

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>