Kur’ân Halife Olan İnsana Gelmiştir! – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– İnsansı dediğimiz tür, Dünya üzerinde tek hücreliden başlayan bir evrimin sonucu olarak meydana gelmiş bir yapıdır.
– Allâh “ceale” hükmüyle esma özelliklerinin mükemmeliyetini Semî, Basir, Fuad özelliğini açığa çıkarabilecek şekilde halifeliği insansıdan açığa çıkarmıştır.
– Kur’ân insansı bedenindeki insana, halifeye kendi hakikatini bildirmek için uyarı olarak gelmiştir.
– Halifelik özelliği açığa çıkmamış insansı ise, kendisindeki varolan şuur nedeniyle ölümsüz olarak cehennemde yaşamını devam ettirecektir.

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>