Mustafa Ceceli Sordu, Ahmed Hulusi Yanıtladı #3 – Halife “İnsan” – Know Yourself

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 – HALİFE İNSAN”
Q&A SESSION #3 WITH MUSTAFA CECELI & AHMED HULUSI – Know Yourself ”

00:46 Tek’i bilmek, esasında, nihai amaç değil. Tek’i bildikten sonra esas iş başlıyor.

01:21 Kuantum boyut içinde gerçekte çokluk kavramı olmadığını, çokluk kavramının bir algılama özelliği olduğunu bilim de tespit etti.

01:36 Olay, İnsanın, “İnsan” adı verilmiş olan yapının, kendini tanıması olayı.

02:15 Şimdi varlık tekse, o zaman İnsan dediğimiz varlığın kendini tanıması olayı mühim burada, Tekliği bilmek değil!

02:20 Biz Halife meydana getireceğiz ve ona bütün isimleri talim ettik diyor. Bütün isimleri talim ettik ifadesinin anlamı, Tek’de mevcut olan bütün o Esma-ül Hüsna diye bilinen özelliklerin, insan beyninde açığa çıkabilecek bir özellikte olduğu vurgulanıyor.

02:50 Yani, insan denen varlığın Halife olmasının sebebi, Esma-ül Hüsna’nın bütün özelliklerinin potansiyel olarak kendisinde varolması.

03:04 İnsan adı verilen şuur varlık, beden değil şuur varlık, ölümsüz varlık, çünkü Esma-ül Hüsna da Hay ismi var, senin beyninde de ama beyin derken et beyini kastetmiyorum, et beyin, sadece beynin algılamasıdır. Gerçekte, et beyin yoktur, kuantum beyin vardır. Kuantum beyin potansiyel olarak bütün Esma özelliklerine sahiptir ve insan bu kuantum beyin olduğu icindir ki halifedir.

04:39 Tasavvuf ehli bunların hepsini uygulamalarıyla yaşamış ve keşfen bunları anlatmıştır.

05:50 Ben bütün bu anlatılanların, mecaz yollu, sembol yollu, missal yollu anlatımların gerçekteki karşılıklarını farkettirmeye çalışıyorum, keşfedebildiğim kadarıyla, Allah’ın nasib ettiği kadarıyla.

06:21 Eğer kendindeki bu Esma-ül Hüsna ile işaret edilen özellikleri farkedebilirsen, yaşamın Dünyadayken daha cennete, cennet hayatına dönüşmeye başlar, huzura erersin, ölüm senin için sadece bir boyut geçişidir. Kabir alemin cennet müşahedesiyle huzur aleminde geçer, cehennemin ne olduğunu görürsün.

06:47 Dünyada da zaten cehennemi yaşayan sayısız insan var, sebep kendini tanıyamaması.

06:58 Bütün işin özel noktası kendini tanıma noktası. Hiçbir zaman bu bahsettiğiniz ekollerde kendini bu yönleriyle tanıma konusu açıklık kazanmamıştır.
———————————————————————-
Know Yourself

01:05 No, not at all. That’s already a given, science has already proven that by determining the quantum dimension of existence. It is now scientifically evident that there is no ‘multiplicity’ and what seems to be ‘many’ is only a quality of ‘perception’.

02:08 So if existence is One, then it is very important for man to know himself.

03:03 The conscious being called ‘man’, not the body but the conscious being, is an immortal being.

03:29 The quantum brain potentially possesses all of the qualities of the Names. And since man is this quantum brain, he is said to be the vicegerent. That’s why man is Hayy, immortal.

04:46 Let me put it in simple terms: Man came into existence, if he engages in certain beneficial practices he will develop certain forces, and thus attain certain blessing in the life after death.” The practices we call ‘prayer & worship’…

05:49 But this is not my objective I’m trying to interpret these metaphoric/symbolic expressions to help you realize what they actually mean, as much as I can decipher them, as much as Allah allows me.

06:46 There are already innumerous people on earth who are currently living a life of hell. This is because they do not know themselves! The pivotal and critical point is for one to know himself.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>