Rasûle İnanmayanın Allâh’a İmanı Yoktur! – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Kurân’ı dillendiren Zât Rasûlullâh (a.s), Kurân’ı bildirmiş, gereken detayları ve açıklamaları da kendisi yine yapmıştır.
– Tanrı; senin dışında, ötende veya bu varlığın ötesinde veya her yerde ama senin dışında olan varlıktır.
– Rasûlullâh ismi altında ilmini zahir kılan Allâh’tır. Rasûlullâh’ı inkâr, Allâh’ı inkârdır.
– Varlığını Allâh esması dışında bir varlık olarak düşündüğün zaman; bir O var, bir de ben varım çıkar. İşte bu tanrı anlayışına dayalıdır.
– Bütün geçmiş tasavvuf ehli, düşünce ekolleri, tarikatlar “Aminü Billâhi” anlayışına dayalı İslâm anlayışındadır ve böyle Kurân’ı değerlendirirler.

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>