Gelsenkirchen Konferansı – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“Gelsenkirchen Konferansı – Ahmed Hulusi”

04:00 Rasulullah aleyhisselam’ın ölüm hakkında, o zamana kadar yapılmamış açıklamaları ve yaşadığı zamanda bugüne işaret eden söylemlerinin temeli nedir?

11:30 “Dinin uygulamasında zorlama yoktur” ve “Ezelden ebede Allah indinde din islamdır” açıklaması ve “Din” kelimesine farklı bir bakış.

18:30 Hz Muhammed aleyhisselam’ın getirdiği en büyük düşünce devrimi “La ilahe” kavramıdır.

22:00 Kur’an anlatımında neden misaller kullanılmıştır?

25:30 Bugünün bilim dünyasının üzerinde çalıştığı “Holografik gerçeklik” ve “String teorisi” hakkında Rasulullah aleyhisselam’ın o zamanın şartlarında yaptığı muhteşem açıklamalar nelerdir.

32:00 Rasulullah’ın, başka bir boyutta yaşamın devamı diye bahsettiği, “ölüm”ün içyüzü nedir. Kabir sorgulaması diye bilinen sorulara şimdiye kadar duymadığınız cevaplar.

43:30 “Som” ve “Tekil” olan bu yapıda “Varlık” nasıl seyrediliyor? Allah isimlerinin özellikleri ve bizde açığa çıkışları nasıl oluyor.

53:00 Gerçekleri fark etmek için öncelikle yapılması gerekenler nelerdir?

01:01:00 Kabir sorgusunda “Nebin kim?” diye sorulmasına karşın “Rasulün kim?” diye sorulmamasının nedeni. “Nebi” ve “Rasul” kelimeleriyle işaret edilen kelimeler arasındaki işlevsel farklılıklar nelerdir. Peygamber diye bahsedildiğinde hangi gerçeklerden uzak düşülmektedir.

01:17:30 “Her gördüğünü Hızır bil” sözü Hızır aleyhisselam’ın da bir Rasul olması itibariyle nasıl anlaşılmalı.

01:21:00 Rasulullah aleyhisselam’ın cehennem ve Güneş’in Dünya’yı yutacağı ile ilgili açıklamalarının bilimsel temelleri.

01:27:00 Rasullullah’ın açıklamalarına inanıyorsak, işin püf noktası olan “Nübüvvet sırrı”nın altında yatan gerçekler nelerdir?

01:33:00 Allah isimlerinin manası beyinde nasıl açığa çıkar. Zikrin öneminin bilimsel açıklaması nedir?

01:35:00 “Namaz” neden yaşamdır. “Fatiha’sız namaz olmaz !” ne demektir?

01:42:00 “Varlığının hakikatinin ne olduğunu bilinmesi”, tanrı arayışından kurtulmanın yanısıra, kainatı yaratan varlıktaki özelliklerin bizde de olduğunun bilinerek, açığa çıkarılması ve tüm geleceğinin cennete döndürülmesi amaçlıdır.

01:49:00 Rasulullah aleyhisselam “İkra” hükmü ile Allah`ın sistem ve düzenini (mutlak kitabı) okumuştur. Bu “OKU”ma da bir anda ve bir açılım ile olmuştur.

Category: Konferanslar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>