114 – Nâs Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“114 – Nâs Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Kul e’ûzü BirabbinNâs;
De ki: “Sığınırım Nâs’ın Rabbine,”

2-) Melikin Nâs;
“Nâs’ın Meliki’ne,”

3-) İlâhin Nâs;
“Nâs’ın İlâhı’na,”

4-) Min şerril vesvâsil hannâs;
“El Vesvas’il Hannas’ın (sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi) şerrinden.”

5-) Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs;
“O ki, insanların içlerinde vesvese üretir.”

6-) Minel cinneti ven Nâs;
“Cinlerden ve insanlardan!”

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>