70 – Me’aric Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“70 – Me’aric Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Sorgulayan, gerçekleşecek azabını sordu!

2-) Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu savacak yoktur.

3-) Zül Mearic (pek çok urûc edeni olan) Allâh’tandır!

4-) Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh’a ermek için yöneliş süreci) O’na.

5-) O hâlde güzel bir sabır ile sabret.

6-) Muhakkak ki onlar onu (azap günü olan ölümü) uzak görüyorlar!

7-) Biz ise onu yakın görüyoruz!

😎 O gün semâ, erimiş maden gibi olur.

9-) Dağlar renkli yün gibi olur.

10-) Dostların birbirini arayacak hâli kalmaz!

11-) Birbirlerine gösterilirken insanlar… Suçlular, o sürecin azabından kendini kurtarmak için oğullarını fidye olarak (ateşe) vermeyi düşünür…

12-) Karısını, kardeşini;

13-) Aralarında yaşadığı tüm yakınlarını;

14-) Yeryüzünde yaşamış olanların tümünü (fidye verse) de kendini kurtarsa!

15-) Hayır, asla! Muhakkak ki o Leza’dır (dumansız alev).

16-) Derilerini kavurup soyan!

17-) (O Leza) çağırır (hakikatine davet olunduğunda) arkasını dönüp, yüz çevirip gideni!

18-) Toplayıp da servet yığanı!

19-) Muhakkak ki insanın yaratılışında hırs ve doyumsuzluk mevcuttur!

20-) Ona hoşlanmadığı şeyle karşılaştığında feryat edip bağırandır (tahammülsüz)!

21-) Ona hayır ulaştığında ise pinti, bencildir!

22-) Sadece musallîn (bilfiil salât yaşayanlar) müstesna!

23-) Onlar ki sürekli salâttadırlar (sürekli Allâh’a yönelişlerini muhafaza ederler)!

24-) Onlar ki, onların mallarında bilinen bir hak vardır;

25-) Yardım talep eden ve mahrum için.

26-) Onlar ki, din (ceza – yapılanların sonucunun yaşanacağı) süreçlerini tasdik ederler!

27-) Onlar ki, Rablerinin azabından endişe duyanlardır.

28-) Muhakkak ki Rablerinin azabına karşı güvenceleri yoktur!

29-) Onlar ki, cinsel organlarını aşırılıktan korurlar.

30-) Eşleri veyahut tasarrufları altındakiler müstesna! Çünkü onlar (bundan dolayı) kınanmazlar!

31-) Artık kim bundan ötesini isterse, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridirler!

32-) Onlar ki (insanın yüklendiği) emanetlerine ve (Allâh’a) ahdlerine riayet edicilerdir!

33-) Onlar ki, şehâdetlerinde kaîmlerdir (“ŞehidAllâhu ennehu…”Âl-u İmran: 18. âyetine atıf. A.H.)!

34-) Onlar ki salâtlarını muhafaza ederler (Allâh’a yöneliş hâllerini sürekli korurlar).

35-) İşte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır.

36-) O hakikat bilgisini inkâr edenlere ne oluyor ki sana şaşkın düşkün geliyorlar?

37-) Sağdan ve soldan bölük bölük!

38-) Onlardan her bir kişi, nimet cennetine dâhil olunacağını mı umuyor?

39-) Hayır, asla! Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden (spermden) yarattık!

40-) Doğuların ve batıların Rabbi olarak kasem ederim ki, gerçekten biz her şeye gücü yetenleriz!

41-) Onların yerine onlardan daha hayırlısını getirmeye… Biz önüne geçilmeyen gücüz!

42-) Bırak onları, vadolundukları süreçlerine kavuşuncaya kadar (dünyalarına) dalsınlar ve oynasınlar!

43-) O gün kabirleri olan bedenlerden hızla fırlarlar! Sanki onlar dikilmiş putlara hızlıca koşuyorlar.

44-) Gözleri dehşetten önlerine eğik, kendilerini de bir zillet kaplamış oldukları hâlde… İşte bu, vadolundukları o süreçtir!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>