85 – Burûc Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“85 – Burûc Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Andolsun o burçları barındıran Uzay’a!

2-) Vadolunmuş o sürece!

3-) Şahide ve şahit olunana!

4-) Öldürüldü o hendek halkı…

5-) O çıralı ateşte.

6-) Hani onlar ateş çevresinde oturanlardı.

7-) Onlar, iman edenlere yaptıkları şeylere şahittiler!

😎 Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Aziyz ve Hamiyd olan Allâh’a iman ettikleri için intikâm aldılar.

9-) O ki, semâlar ve arzın mülkü O’na aittir! Allâh her şeye şahittir!

10-) Muhakkak ki, iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara işkence yapıp, tövbe de etmeyenler var ya, onlar için cehennemin azabı vardır ve onlar için yakıcı azabı vardır.

11-) Muhakkak ki iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için altlarından nehirler akan cennetler vardır… İşte bu büyük kurtuluştur!

12-) Muhakkak ki Rabbi’nin yakalayışı çok şiddetlidir!

13-) Muhakkak ki “HÛ”dur, ibda (izhar) eden ve iade (tekrar izhar) eden!

14-) O, Ğafûr’dur, Vedud’dur.

15-) Arş sahibi’dir, Meciyd’dir (şanı, azameti yüce).

16-) İrade ettiğini (Dilediğini) yapar!

17-) O orduların haberi sana geldi mi?

18-) Firavun ve Semud’u (helâk eden)!

19-) Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

20-) Allâh, onların verasından (derûnlarından) ihâta edendir!

21-) Üstelik O, Kur’ân-ı Meciyd’dir.

22-) Levh-i Mahfuz’dadır!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>