90 – Beled Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“90 – Beled Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Kasem ederim şu beldeye (yaşamakta olduğun dünyaya)…

2-) Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın!

3-) (İnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim),

4-) (Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aşamalar içinde yarattık!

5-) Hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor (şimdi insan)?

6-) “Pek çok mal harcadım” diyor.

7-) Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

😎 Ona iki göz meydana getirmedik mi?

9-) Bir dil ve iki dudak…

10-) Ona iki yolu (Hak ve bâtıl) gösterdik!

11-) El Akabe’ye (o sarp yokuşa) tırmanmayı göze alamadı (insan)!

12-) Nedir bilir misin el Akabe?

13-) (O) esaret bağını çözmektir (bilinci bedenin esaretinden kurtarmak)!

14-) Yahut aç olduğu hâlde elindekiyle başkasını doyurmak!

15-) Yakınlığı olan yetime (yemek yedirmektir).

16-) Yahut toprağa uzanıp kalmış yoksula yedirip doyurmaktır.

17-) Sonra da iman eden, birbirlerine sabrı yaşamayı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden kimselerden olmaktır.

18-) İşte bunlar ashab-ı meymenedir (sağ ashabı; saîdler).

19-) İşaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meş’emedir (sol ashabı; şakîler).

20-) Onlar ateşe kapatılıp kilitlenmişlerdir!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>