90 – Beled Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“90 – Beled Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Lâ uksimu Bilhâzelbeledi;
Kasem ederim şu beldeye (yaşamakta olduğun dünyaya)…

2-) Ve ente hıllun Bihâzelbeled;
Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın!

3-) Ve validin ve ma velede;
(İnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim),

4-) Lekad halaknel’İnsane fiy kebed;
(Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aşamalar içinde yarattık!

5-) Eyahsebu en len yakdire ‘aleyhi ehad;
Hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor (şimdi insan)?

6-) Yekulu ehlektü malen lübeda;
“Pek çok mal harcadım” diyor.

7-) Eyahsebü en lem yerahû ehad;
Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

😎 Elem nec’al lehû ‘ayneyni;
Ona iki göz meydana getirmedik mi?

9-) Ve lisanen ve şefeteyni;
Bir dil ve iki dudak…

10-) Ve hedeynahünnecdeyn;
Ona iki yolu (Hak ve bâtıl) gösterdik!

11-) Felaktehamel’akabete;
El Akabe’ye (o sarp yokuşa) tırmanmayı göze alamadı (insan)!

12-) Ve ma edrake mel’akabeh;
Nedir bilir misin el Akabe?

13-) Fekkü rekabetin;
(O) esaret bağını çözmektir (bilinci bedenin esaretinden kurtarmak)!

14-) Ev ıt’amun fiy yevmin ziy mesğabetin;
Yahut aç olduğu hâlde elindekiyle başkasını doyurmak!

15-) Yetiymen zâ makrebetin;
Yakınlığı olan yetime (yemek yedirmektir).

16-) Ev miskiynen zâ metrebeh;
Yahut toprağa uzanıp kalmış yoksula yedirip doyurmaktır.

17-) Sümme kâne minelleziyne amenû ve tevâsav Bissabri ve tevâsav Bilmerhameh;
Sonra da iman eden, birbirlerine sabrı yaşamayı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden kimselerden olmaktır.

18-) Ülâike ashâbülmeymeneh;
İşte bunlar ashab-ı meymenedir (sağ ashabı; saîdler).

19-) Velleziyne keferu BiâyâtiNA hüm ashâbülmeş’emeh;
İşaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meş’emedir (sol ashabı; şakîler).

20-) ‘Aleyhim narun mu’sadeh;
Onlar ateşe kapatılıp kilitlenmişlerdir!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>