Bedenlerin Biyomanyetik Etkileşimi – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– İnsanlar arasındaki ilişkide beynin yaydığı biyomanyetik enerjinin çok önemli bir rolü vardır. Bu biyomanyetik bağlantı çeşitleri beş sınıfta incelenir. Bu bağlantıların fikir birliği ya da ayrılığı ile alâkası yoktur.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>