Cehennem Nerede? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

Mikdâd bin Esved (r.a.)’dan nakledilir: Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü Güneş halka yaklaştırılır da nihayet insanlara yakınlığı bir mil kadar olur!.. Güneş onları âdeta eritecek ve amellerinin miktarına göre ter içinde kalacaklardır. Onlardan kimi topuklarına kadar, kimi diz kapaklarına kadar, kimi beline kadar, kimi de gemlenene kadar tere batacaktır!” (Sahihi Müslim:2864.hadis)

İbni Mesûd (r.a.) naklediyor: Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanlar haşrolunduklarında, 40 yıl gözleri semâya dikili olarak beklerler. Kendilerine kimse tek bir kelime söylemez. Bu esnada, Güneş başlarının ucunda, kendilerini yakar!.. İyi-kötü herkes ter boğazlarına çıkasıya bu hâlde beklerler.” (Hâkim El-Müstedrek: 2.Cilt/376)

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>