Halife “İnsan” Yaratılmamıştır! – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://twitter.com/AhmedHulusi
http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Kurân’daki kelimelerin nerelerde nasıl kullanıldığına ve bunların hangi âyetlerle bağlantılı olduğuna çok dikkat etmek gerekir.
– Sizin “insan” diye bildiğiniz varlık, mahlûk yaratılmıştır, halkedilmiştir.
– Gerçek mânâda “insan”, insansı diye tanımladığımız insan bedenine nefh edilmiş bir RUH’un sonucu olarak varolmuş “HALİFE”dir.
– “inniy ca’ilün fiyl’Ardı hâliyfe”; “Yeryüzünde Halife meydana getireceğim”(2:30) âyetinde “halkedilme” değil, “ceale” kullanılmıştır.

Category: Ahmed Hulusi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>