Hücrendeki İlim Ve Kudret – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Kurân’ın başında Besmelede “İsmi Allâh olan” diyor. İsmi Allâh olan nedir?

– Andolsun ki insanı tıyn’den (balçıktan; su + mineral terkibinden) meydana gelen bir sülaleden (sperm – genetik yapıdan) yarattık. (23.Mu’minûn Sûresi: 12)

– Sperm ve yumurta birleşti, ilk, tek hücre meydana geldi…

– Çoğalan hücrelerin belirli organları meydana getirme sürecinde dışardan bir etki var mı?

– O tek hücrenin içindeki kudret ve ilim yani bilgi/data ve enerji (kudret) oradaki program, kendi içinde işleyerek bu gelişimi sağlıyor.

– İnsanın oluşumu, kendi varlığındaki Allâh ilmi ve kudretiyle meydana gelmiştir.

– Eğer varlığınızın Allâh’ın bu ilmi ve kudretiyle var olduğuna iman ederseniz (Aminu Billâhi) size pek çok kapı açılır.

– Aminu Billâhi = Varlığının hakikati olan Allâh’a iman et!

– Her bir hücreden var olan varlık, Allâh’ın ilim ve kudretinin orada açığa çıkışıdır.

– SIR, hakikatinin ilim ve kudret ile meydana geldiği, varlığının Allâh’ın varlığı ile kaim ve daim olduğunu anlamaktadır.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>