İyi Düşünün, Sistemde Eşitlik Gerçekten Var Mı? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Sizin anladığınız mânâda ne bir tanrı var, ne de tanrının adaleti var!

– ‘Adl’; Allâh’ın herkese hak ettiğini vermesidir. Adalet; Allâh’ın kimi, ne için, nasıl, ne şekilde yaratmışsa onun hak ettiğini ona vermesinin adıdır.

– Yeryüzünde eşit iki varlık yoktur! Eşitlik, balondur!

– Adalet, Malik’el Mülk olan mülkün sahibinin mülkünü dilediği gibi dağıtmasıdır.

– Sistem, güçlünün güçsüzü yemesi üzerine kurulmuştur.

– Elinizdeki imkânları en iyi şekilde değerlendirin, kendi geleceğinizi olabildiğince en güzel şekilde hazırlamaya çalışın!

– “…kefa Bi nefsikel yevme aleyke Hasiyba”; “…Hesap görücü olarak nefsin yeter.” (17.İsra’: 14)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>