M. Ceceli Sordu, A. Hulusi Yanıtladı #11 – İlmini Seyir – The Observation of His Knowledge

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 -İLMİNDE, İLMİYLE İLMİNİ SEYİR”
Q&A SESSION #11 WITH MUSTAFA CECELI & AHMED HULUSI – The Observation of His Knowledge with His Knowledge in His Knowledge ”

00:33 Beyin konusunu sizden başka açıklayan yok ve özellikle tasavvufla, İslam’la bu beynin çalışma prensiplerini ve bunların detaylarına, çözümlemelerine giren de kimse yok.

01:42 Tasavvufta kendinden kendine seyir gibi, ilminde ilmiyle ilmini seyrediyor gibi, bizlerin bu devirde kolay anlayamıyacağı bir durum, çok anlaşılır bir hale geliyor eğer konuya beyin persfektinden bakarsak.

02:00 Beyin mecaz mıdır? Bu da bir mecaz, bu da hükmünü yitirecek mi bir süre sonra?

02:08 Eğer konuyu gerçekten anlayabilirsek, herkesin anladığı manada bir beyin yok zaten. O beyin dediğimiz şey orijinali itibarıyla bir bilgi paketi, data paket.

02:42 Bilgi bilgiyi çözüyor, bütün yaşam bundan ibaret.

03:30 Kuantum potansiyel dediğimiz şey esasında Kuran’ın bahsettiği rahmaniyet mertebesidir, Rahmandır.

04:31 Kuran’ın başında “Bismillahirrahmanirrahim” deriz.

05:19 Alemlerin Rabbı demek her bir alem olan bütün birimlerin, bütün beyinlerde rab yani ondaki özellikleri meydana getiren O’dur demektir.

06:53 Güneşin batıdan doğması

07:33 Güneşin batıdan doğması bir semboldür, bir mecazdır.

08:25 Batı dünyasının modern bilim, tıp, fizik adı altında ki açılımları, bulguları aslında İslam’a hizmet ediyor.
————————————————————————————–
The Observation of His Knowledge with His Knowledge in His Knowledge

02:08 If we were to understand the subject fully, we would comprehend that the brain, in the way that it is generally seen, does not really exist. That which we call the brain in its original form is a ‘pack of data’. A ‘pack of data’ or a ‘pack of knowledge’.

02:50 This is the basis of the statement ‘He observes His knowledge through His knowledge in His knowledge’, This is the case from the macro level, as it is the case for every iota of existence.

03:53 Where Rahman refers to the quantum potential, Rahim explains the formation of existence from the quantum potential.

04:50 Therefore at the macro level, the micro level, the nano level, at all levels of existence the same principal applies; ‘He observes His knowledge through His knowledge in His knowledge’, it decodes and resolves.

05:43 Whats critical is whether we are able to comprehend the reality of what we’ve been explained through the use of examples and metaphors.

07:59 As these metaphors start to resolve themselves they will give way to the reality. We will all be faced with all that is described in the Quran in the form of metaphors.

08:24 So the scientific discoveries of our day… Can we say that they serve Islam?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>