Mustafa Ceceli Sordu, Ahmed Hulusi Yanıtladı #9 – Allah Bir Tanrı Değildir! -Allah is not a God!

http://ahmedhulusi.org/

“MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 – ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!”
Q&A SESSION #9 WITH MUSTAFA CECELI & AHMED HULUSI – Allah is not a God! ”

00:36 Ben hiçbir zaman kullanmadım “Tanrı” kelimesini ve sizin kitaplarınızı okurken de özellikle buna çok vurgu yaptığınızı, Allah ismini kullandığınızı, tanrı ve tanrılık kavramıyla hiçbir şekikde eşit olmadığını vurguladınız.

01:38 Allah ismi özel bir isimdir, özel bir anlamı vardır. Tanrı genel bir kavramdır.

02:40 İsmi Allah dediğin zaman burda beyin şunu hemen düşünür “Ya tamam ismi Allah’ta ne?” Ne’nin cevabı bütün Esmaül Hüsna’yla cevap bulur.

03:30 Allah isminin yerini tutacak hiçbir kelime yoktur ve Allah ismi öyle kolay kolay aslında ağıza alınacak bir isim de değildir.

04:40 Şimdi o güneş gibi güneş adını verdiğimiz nesne gibi galakside 400 milyar güneş var.

05:10 Bu kadar muhteşem bir sonsuzluk, yücelik, azamet, kudret ve bütün bu varlığı varlığıyla oluşturan bir zat. Allah dediğimiz zaman bundan bahsediyoruz, sen neden bahsediyorsun arkadaş?

05:33 Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi Allah lafını kullanıyorsun, kullanamassın, ağızından çıkanın manasından haberin yok.

06:37 Allah isimleri diyoruz, bir de ona bazen parantez açıp “Güzel İsimler” diyoruz, bunlara sınır koyuyoruz, adet ve miktar koyuyoruz. Yani öte varlığın öte isimleri.

07:21 “La ilahe ilallah” ki bunu diyen cennete girer, dinimizin tabanı, dayandığı merkez burası, yani bu anlaşılmadan zaten bir şey anlamak ta mümkün değil.

07:45 Biz “La ilahe ilallah diyen cennete girer’i” peki nasıl anlayacağız?

08:15 La ilahe’yi ateistler de söylüyor. Nasıl yani? Yok, tanrı yok diyor, tanrılık kavramı yok diyor.

08:53 Olay la ilahe değil, ilallah’tadır.

09:20 İlallah’tadır sır, ilallah’ı yaşayan cennete girer, söyleyen değil!

10:16 İlallah’ı hisseden, yaşayanda şirk olmaz, benlik kalkar, ben kalmaz.
————————————————————————————
Allah is not a God!

01:05 Let me first say this: The greatest Quran interpreter to have emerged from Turkey is Elmalili Hamdi Yazir. He emphasizes that words like ‘god’ ‘deus’ etc. can never be used to reference ‘Allah’, you can’t just call him `Huda`, ‘Allah’ is a name. It has a specific meaning.

02:16 ‘Allah’ on the other hand is a name, it is a name that references a reality with a specific description. This is why in my writings I always say “The One whose name is Allah” to stress this point, when you say “The One whose name is Allah” the brain automatically thinks, “Ok but WHOSE name is Allah? To WHAT is Allah a reference?”

03:57 Look, right now you’re on earth, think of the place of a single human on earth. The earth’s circumference is 40 thousand km’s and its diameter is 13 thousand km’s, think of a human being’s place on this earth!

04:51 Never has a human being that can actually comprehend the enormity of this come into existence! The human brain cannot comprehend this magnitude!

06:08 Your explanation calls to mind how we name things in our own languages. We call this a ‘flower’ for instance, because it has already been named as such. If it were an object unknown to us we would have given it a new name now. When we say ‘the Names of Allah’ and sometimes even add the ‘Beautiful’ Names of Allah, we restrict them, we number them and limit them.

07:44 Then how should we understand this “He who says ‘La ilaha illa Allah’ will go to paradise”? Are we just going to repeat this like I just did…?

08:33 An atheist is also saying this. But this isn’t sufficient to enter paradise. Why? Because he makes this claim but then he goes about his daily routine getting upset and angry at this and that, yelling and screaming at him or her, his life is (a state of) hell!

09:17 One who LIVES by the truth ‘illa Allah’ will enter paradise, not one who ‘paraphrases’ it! To live this is to view life from the perspective of illa Allah.

10:22 The ego, the illusory self will be removed. He will feel his entire being is the being of Allah. Allah will talk through him, see through his eyes, hold with his hands.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>