Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

* Ruh konusu insanların anladığı gibi dışardan gelip bedene giren, sonra bedenden çıkıp giden, sonra tekrar geri gelen veya gelecek olan geldiği iddia edilen bir şey miydi?

* İslam dinini kabul etmiş ve İslam dininin hakikatine ermiş kişilerin ruh konusunu bilmemesi diye bir şey olamaz.

* Metaforlardan yola çıkarak ancak metaforlara varırsınız.

* Ruh nedir? İnsanın ruhu ne oluyor?

* Ölüm nedir, ölümle birlikte ruh nasıl bir yaşama geçiyor?

* Ölüm sırasında karşımıza gelenler, birileri geldi beni karşıladı diyenlerin olayının hakikati ne?

* Ölüm sonrasında nasıl bir yaşam bizi bekliyor?

* Kıyamet denilen yaşamda ne oluyor?

* Cehennem safası nedir?

* Üfleme, içerden dışarı çıkan bir şeydir. Dolayısıyla o andaki hücresel yapının gelişiminin meydana getirdiği elektromanyetik dalgalardır.

* Ölüm tadıldıktan sonra yaşam, dalgaboyu-data paketi diye tanımladığımız eskilerin tabiriyle ‘ruh’ adını almış olan yapıyla devam eder.

* Dinde kişinin kabir alemi diye bahsedilen şey, beynin hologram dünyasıdır.

* Ölüm, insanın kıyametidir.

* Ölüm sırasında, bazılarının geldiği, yakınların geldiği, birilerinin ölecek olanı karşıladığı anlatılır. Bunların hepsi, ölüm halüsinasyonlarıdır.

* Kuran’ın tabiriyle ölümü tatmış olan, o kabir aleminde yaşayan, hologram dünyasında yaşayan varlıkların her biri, kendileri kendi dünyalarındadır. Dışarıyla ilişkileri yoktur.

* Hiçbir şekilde ölümü tadıp da gitmiş olanlarla ilişki kurmak mümkün değildir.

* Kabir azabı aslında dünyadayken olan bir şeydir, sonrasında da devam eder.

* Beynin çalışma sistemi, otomasyondur.

* Beyin kendini tanımlamak için beni yaratmıştır, ben kavramını yaratmıştır.

* Kur’an, ‘Rab’ tabiriyle bu hologramik beyini anlatır.

* ‘BismillahiRahmanirRahim’ sihirli bir kelimedir.

* ‘B’ harfinin ihtiva ettiği anlamı anlamamışsak, fark etmemişsek, hayatımız Kuran’ın diliyle şirk içinde geçer.

* Kur’an bilgisinin en önemli bilgisi ‘La ilahe İllallah’tır.

* İsmi Allah olanın, kuantum boyutu ve holografik gerçeklik esasına göre, varlığın her bir noktasında, tüm orijinaliyle mevcut olduğunu anlayamıyorlar.

* Her bir insan, kendi kabir alemindeki bilgilere göre, hologram dünyasındaki bilgilere göre yanar.

* Allah kelimesi, iki anlamda kullanılır.

* Senin ben dediğin hakikatin, bu şartlanmalarla, kabullerle oluşmuş, kendini bu beden sanan benlik değil, Allah’ın sonsuz ve sınırsız özelliklerini varlığında barındıran, O’nun zahir oluşudur.

* Esmaül Hüsna, insan adı verilendeki açığa çıkan Allah özellikleridir.

* Bize düşen şey, önce kendimizi tanımak ve geleceğimizin ne şekilde şekilleneceğini kavramaktır.

* Ruh, o bedeni terk edip gidemez bir yere. Yaşamı hep bedenle geçtiği için, o bedenle beraberdir.

* Beyin, hologram dünyasına geçtikten sonra, farklı bir algılama boyutuna geçer.

* Allah, insanın recycle’ını (geri dönüşümünü) kullanmaz.

* Arş, insandaki rahmani potansiyelin açığa çıktığı boyutun metaforudur.

* Amaç, insanın hakikatini bilmesi, anlaması, idrak etmesi ve kavramasıdır.

* Hadissiz bir din olmaz. Çünkü Kuran’ı dillendiren hadisi dillendirmiştir.

* Kuran’daki ayetler, hep insanı anlatmak içindir. Fatiha’dan başlayarak, Ayetel Kürsü, İhlas sûresi, hepsi insanı ve hakikatini anlatır.

* Kuran’daki ‘Biz’ kelimesi alt boyuttaki rahmanî potansiyelin, açığa çıkış formasyonunu anlatır.

* Hiç birimiz kendi geleceğimiz ülkeyi, vatanı, toplumu, milleti, ırkı, cinsi, cinsiyeti seçmedik. Bunun içinde kendimizi bulduk.

* İnsanın, cennet yaşamına geçmesi için beşeri kalıntılardan arınması gerekir.

* Yaşam, insan beyninin oluşumundan, ruhunun oluşumundan ileriye doğru sonsuz devam eden bir seyirdir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>