04. Allah’ı Tanıyalım – 2 – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“04. Allah’ı Tanıyalım – 2 – Ahmed Hulusi”

01:00 Güneşin oluşumu ve geleceği nasıldır? Güneşin yapısı ve yerine ilişkin Rasulullah`ın açıklamaları.

04:00 Güneş`in merkezindeki sıcaklık on milyon derece; yüzey sıcaklığı ise altı bin derece civarındadır. Güneş büyümeye devam etmektedir ve dünyadan dörtyüz milyon kat büyüyecek ve dünyayı içine alacaktır.

06:00 Güneş milyarlarca sene süren büyüme devresi sonunda nötron yıldızı şeklinde büzülecek ve kara deliğe dönüşecektir.

07:00 Güneş`in cehennem olduğu bugün bile pek çok kişi tarafından bilinmezken; bir mucize olarak Rasulullah`ın yaptığı ve ancak bugünün bilmi ile açığa çıkabilmiş açıklamaları nelerdir.

13:00 Güneş sisteminde yer alan gezegenler, güneş benzeri yıldızlar, galaksimiz, galaktik komşularımız ve bunların arasında kavranılmayacak mesafeler hakkında açıklamalar.

25:00 Bu büyüklükler arasında “Tanrı” nerededir? Rasulullah`ın açıkladığı “Allah diye işaret edilen varlık” nedir? ibadet adı verilen çalışmaların nedeni nedir?

29:00 Milyarlarla galaksiden meydana gelmiş ve büyüklüğünü kavrayamadığımız; galaksimizin bile bu büyüklükler arasında hiç bir anlam ifade etmedigi ortamda “insan” nasıl yeryüzünde Allah`ın halifesi olmuştur.

38:00 Yeryüzünde meydana getirilen halife için yeryüzü cennet hükmündedir. Yani her dilenilenin yerine geleceği bir boyut olarak tarif edilmekte Rasulullah tarafından!

40:00 “Allah`ın halifesi” olmak ne demektir? Kendisinde zahir olan Allah`ın ilmi, iradesi ve kudreti ne demektir?

42:00 Adı “Azazil” olan ve Adem`e secde etmeyen “İblis” adını alan varlık, şeytaniyet vasfını secde etmemesi nedeniyle ortaya koyuyor ve “Şeytan” ismini alıyor. Bu varlıklar cinlerdir. Bunun açıklandığı ayetler nelerdir.

48:00 Cinler insanlardan evvel sistemimizde yaşamaktaydı! Bu sistemde var olan cinler insanlar üzerinde tasarruf sahibi olabildikleri için de insanın üstünlüğünü kabul etmemiştir.

51:00 İnsanın yaratılıp “şah damarından daha yakın olunması” ile neye işaret edilmektedir.

55:00 Kainat, Arş gibi boyutsal kavramlar ve Kürsü (Samanyolu) kavramları ile işaret edilen gerçekler nelerdir?

58:00 İnsanın Allah`ın Zatı ile kaim ve mevcut bulunması Halifetullah olmasına vesile olmuştur. Cinler esmanın özelliklerini ortaya koyarak efal boyutunda mevcut iken kendilerindeki zati vasıfları idrak edip yaşayabilme özelliğine sahip değildir. Bu nedenle de insan gerek afaki (objektif; dışa açılma) noktasında evrenin boyu ve katlarını ihata edebilecek bir güce sahip olmanın yanında enfüsi (nefsinde) ilahi ve zati vasıfları tanıyabilme yetisine sahip bir varlık olarak meydana getirilmiştir.

1:02:00 Halifetullah denen “İnsan” Kader ve Ahadiyet (Vahdet) ilmi yönüyle cinlerden üstün iken; Vahdet ilmi yönüyle de meleklerden üstündür!

1:05:00 İnsanın cennetten kovulması ne demektir ve ne şekilde olmuştur?

1:08:00 “İblis`in Havva`ya yasak meyveyi yedirmesi” diye tarif edilen olay Havva`nın Adem`e dişiliğiyle yönelmesi; Adem`in de Havva`ya erkekliği ile nüfus etmesidir ki; bu ilk cinsellik olayının yaşanması ikisinin de kendilerinin bedensel varlık kabul etmelerini oluşturmuştur.

1:10:00 Adem ile Havva`dan önce yeryüzünde insan sınıfı var miydi?

1:12:00 İnsanların kendi hayal ve vehimlerinden kaynaklanan somut veya soyut putlara tapınmamaları “Allah ismiyle işaret edilene” yönelmeleri için Rasul ve Nebiler açığa çıkarılmıştır.

1:16:00 Haniflik inancı nasıl ortaya çıkmıştır? Ne demektir ? Tenzihiyet esasını açıklayan Musa aleyhisselam ile teşbih esasını açıklayan Ruhullah diye bilinen İsa aleyhisselam neler açıklamıştır.

1:20:00 Bütün sırlar ve gerçekler ise Hz Muhammed Mustafa aleyhisselam tarafindan, algılayabilme kapasitesinde olanlara, henüz kavrayamadığımız bilimsel sistem ile kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır.

Category: İslam ve Bilim

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>