05. Bismillâhirrâhmanirrahıym – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“05. Bismillâhirrâhmanirrahıym – Ahmed Hulusi”

00:30 Bugünkü konumuz Allah Rasulü Muhammed Mustafa (as)’ın bize bildirdiği ismi Allah olanın nasıl anlaşılacağı konusu. Hz. Muhammed Mustafa (as) diyor ki, Kuran’ın üçte birine muadildir mahiyeti itibariyla İhlas suresi. İhlas suresi diyor ki; Allah Ahad’dır, Samed’dir. Önce bu ikisini anlayalım.

01:50 Hem O var sadece O’nun dışında hiç bir şey yok! Ama algılanan her şey O’nun bir parçası değil! Çünkü O parçalanan, cüzlere ayrılan birimlere ayrılan bir şey değil! Varlıkta algıladığın her şey onun bir özelliği.

04:45 Evren tümüyle bir dalga okyanusu. Dalgaların ihtiva ettiği anlamlar, dalgaların algılayışları ve dalgalara göre dalgalar. Evren, orijinine indiğiniz zaman bir okyanus, anlamlar okyanusu.

06:00 Tüm evren ismi Allah olan indinde bir NOKTA ve sayısız noktalar var! O noktalardan oluşan sayısız koniler; bizler, varlıklar..

07:10 Holografik evren gerçeğine göre evrenin tümünde varolan herşey, evrendeki her bir noktada mevcut. Dolayısıyla evrende varolan herşey sizin her zerrenizde mevcut ama siz bunun farkında değilsiniz, bundan perdelisiniz!

10:00 Biz neyiz onu bir bilelim için işte Allah’ın sonsuzluğunu, Allah’ın isim ve sıfatlarıyla işaret edilen manaların evrende her an yeni bir şan ve yeni bir oluş içinde olduğunu ve bütün bu oluşların da aslında bizim varlığımızda ve özümüzde her an tekrarlanmakta olduğunu önce bir anlayalım farkedelim. İşte burayı anlamak için bir başka anlatıma dönelim. Gelin Kuran’ın ilk ayetinin ilk harfine, B sırrına…

14:30 Varlığınız tümüyle Allah’ın isimleri, özellikleriyle vardır ama siz varlığınızdaki o ismi Allah olanı kendinizin dışında ve ötesinde zannederek, dışarıya ötelere yöneliyorsunuz. Yukarılarda arıyorsunuz… Halbuki Allah sizin özünüzde, kendinizde bütün varlığıyla bütün özellikleriyle. O’nun bütün sıfatları ile varsınız. Hayat sıfatının varlığıyla Hayy’sınız, dirisiniz, sizde Hayat sıfatı olduğu için. İlim sıfatı sizin şuurunuzu meydana getiriyor.

16:30 B sırrı ile Kuran’ı okursanız, Kuran-ı Kerim’de B harfiyle başlayan ayetlerin manasını, varlığınızda açığa çıkmakta olan Allah paranteziyle anlarsanız, bambaşka bir Kur’an göreceksiniz. Bambaşka bir Kur’an okuyacaksınız. Dünyanız değişecek.

17:30 Sevgi, Allah’ı bilenin halidir ve yaşamıdır. Kimi seversen sev, sevdiğin hep Allah’tır. Kime zarar vermeye, kime kem gözle bakarsan bak, Allah’tan yüz çeviriyorsun. İşte onun içindir ki bütün evliyaullah, ehlullah hep o tekliği yaşamanın zevki içinde, hali içinde verici olmuşlardır.

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>