16. İlim – İrade – Kudret Sistemi – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“16. İlim – İrade – Kudret Sistemi- Ahmed Hulusi”

00:30 İim, irade, kudret… Alim, Mürid ve Kadir… Beynimizden açığa çıkan herşey, bu üçlünün sırasıyla özelliklerini kullanmasıyla açığa çıkıyor. İlim ismiyle anlatılmış olan beynin veritabanı, irade diye vasıflandırılmış olan kişideki uygulama yeteneği ve azmi ve o irade edileni kuvveden fiile dönüştürecek olan enerji, kudret… Allah’ın kudreti… Yaşamımızın her anında bu üçlünün çalışması söz konusu.

02:00 Bu üçlü sistem olarak anlattığım; ilim, irade,kudret cereyanı, beyinde aynı anda oluşur ve her an tekrar eder. O her an yeni bir şandadır. O, uzaydaki değil, hakikatindekidir…

04:00 Bu mekanizmada hiçbir mazeret geçerli değildir. O açığa çıkan, ya sizin geçmişten veritabanınıza eklediğiniz bir veriden, bir bilgidendir; ya da genetik intikal. Her halukarda sizdekinin sonuçlarıdır.

05:00 Karşılaştığım olaylarda benim bakış açım, “acaba ben nerede yanlış yaptım da bu başıma geldi” şeklindedir; karşımdakini suçlamak yerine!

06:15 Dua, yani yöneliş, yani namaz ki o da yönelimdir öze. Ya dışardaki bir tanrıdan istek olur, bu durumda dışarda yönelinen bir tanrı olması gerekir. Ya da birimin kendindeki kuvveleri kullanarak veritabanındaki bilgileri istikametinde, dileklerini gerçekleştirme işlevini yerine getirir.

08:30 Niye eskiler, ‘Billahi’ diyerek yemin etmeyi men ederlerdi? Çünkü varlığımdaki Allah adına konuşuyorum diyorsun ki; bu korkunç bir yemin. Eğer doğru söylemiyorsan Allah’a iftira ediyorsun… Bu anlamın getirisinin idrakında mıyız acaba? Ne dediğimizin farkında mıyız?

09:30 Şefaat nedir, nasıl istenir ve hangi mekanizmayla?..

11:00 Himmet, istidat ve kabiliyet ne demektir?

12:40 Herkesin bir fıtratı vardır ve bu asla değişmez. Yani, doğum süreci içersinde kendisinde oluşan Allah ismi özelliklerinin bir bileşim şeklinde beyninde programlanması olayı…

15:15 Önemli olan, ilmimizi ne kadar yaşamımıza geçirip, irademizi , ilmimiz doğrultusunda ne kadar kudretle açığa çıkarttığımızdır. Yalnız geldiniz, yalnız gideceksiniz sonsuz bir yaşama, bu dünya yaşamında elde ettiklerinizle. Yaptıklarınızın sonucuna yalnızca siz katlanacaksınız.

16:10 Dua ve zikir, bir insan için dünyadaki en önemli olaydır… Niçin?..

Category: Expo TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>