08. Üst Madde – Higher Matter – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/fr/

“08. Üst Madde – Higher Matter – Ahmed Hulusi”

“Plan Supérieur de la Matière – Ahmed Hulusi”

01:00 Maddenin enerjiye doğru uzanan; madde, hücre, atom, atomaltı yapı ve enerji yapısının yanında maddenin bir de madde üstü yanı vardır.

06:00 Dörtyüz milyar yıldızdan oluşan galaksiyi bir beden olarak düşünelim. Galaktik yapının hücreleri olan yıldızların da kendine has özellikleri vardır ve dışarıdan bakıldığında beden ve kimlik hüviyetiyle vardır!

09:00 Galaktik yapı, diğer galaktik yapı tarafından şuurlu bir yapı olarak algılanabilir. Bu galaktik yapının yanında güneşin şuuru; bizim yanımızda bir hücremizin şuuru gibidir!

11:00 Galaktik yapı birim olarak mevcuttur. Evrende milyarlarla galaktik birim vardır.

12:00 Galaksinin yanında Güneş`in; Güneş`in yanında Dünya`nın ve de Dünya`nın yanında bir insanın durumunu düşünelim. Bu bir kromozomdan bedene bakmaya benzer! Gen bedene bakabilir mi?

16:00 Bedenimizde “benlik şuuru” olduğu gibi galaksinin de “benlik şuuru” vardır.

18:00 Bizden haberi olmayan melekler olduğunu duymuş muydunuz. Bizim bedenimizdeki hücreden haberimiz olmadığı gibi!

24:00 İnsanlar tümüyle bu anlatılanlardan habersiz olarak mı geçip gidiyor sizce. Hayır ! Peki nasıl! İşin püf noktalarından birisi de burasıdır!

30:00 Bilelim ki bilincimizi örten en büyük perdeler `kelimeler` ve o kelimelerin hayalimizde meydana getirdiği `tasavvur`lardır. Biz bunları gerçek kabul ederek bunların işaret ettikleri gerçeklerden perdeleniyoruz.

35:00 Doğan, büyüyen, ölen galaktik birimlerin bugünün bilmiyle tespit edilmiş olması “big bang” görüşünün de iflası demektir.

37:00 Rüyada bedenimize neler olursa olsun benlik şuurumuza birşey oluyor mu. Neden?

42:00 “Bu dünyada kör olan ölüm ötesi yaşam boyutunda da kör olacaktır” ifadesi mealindeki hadise muhatap olmamak için nasıl bir bakış açısı kazanmalıyız.

45:00 “Kozmik bilinç”; “İnsanı Kamil” ve “Aklı Evvel” tanımlamaları ile aynı şeye farklı yönleriyle işaret edilmektedir!
……………………………………………………………………………
Higher Matter – Ahmed Hulusi

03:05 The human body is composed of trillions of cells, which we can view with the aid of specialized microscopes. In reality, we’re far from having completely deciphered all of the functionalities of the cells in our body. What exactly are all these cells doing? What kind of relations do they have with one another? How do they live, and how do they die? How are new cells generated?

09:42 Just as humanity has consciousness, so does the earth. The structure that we refer to as the ‘earth’ also possesses consciousness that is specific to it.

11:22 So, if the similitude of the sun, in respect to the galaxy, is like a single cell in respect to our whole body, then to even try and comprehend the place of the earth, let alone an individual living on earth, is almost impossible!

15:21 It is this reality of ‘oneness’ that invalidates the ‘empty space’ between the stars. From the realm of the atoms to the galactic dimensions, the ‘unity’ of our existence abolishes all concepts of division and emptiness.

18:03 One form of the beings, referenced by the word ‘angels’ in religious terminology, is this ‘Spirit’ within the galactic dimensions; i.e., a galactic consciousness…

23:26 A cell in a human body is like the Solar system in the Galaxy! Is everyone completely oblivious to this reality? No! This is the pivotal point!

25:06 All of their ‘essence’, in terms of the Absolute Essence (dhat)and according to ‘holographic reality’, is composed of the same ‘substance’.

27:20 Thus, the essence of your consciousness, the ‘Essence’ of your being, is no different to the essence of an atom or a galactic entity in the micro or macro cosmos.

32:02 The inhabitants of the macro dimensions are very grand and varied, though we have collectively labeled them all as ‘angels’. In actuality, they are all beings of the planes of higher consciousness.

37:14 When we are dreaming, all sorts of things happen to our bodies. We get shot, hit, perhaps even deformed, but we always wake up to find our bodies completely unblemished and intact. Moreover, our sense of ‘I’ or ‘ego’ never ceases to exist.

38:41 We are not just the macro of the microcosm, but also the micro of the macrocosm. Muhammad (saw) says: “There are some angels, who have attained the State of Certainty (Yaqeen) who are not even aware of the existence of either this world or humans.”

43:53 We seem to occupy an intermediary position in the universe, right between the micro and macro worlds. Mankind is the transition point between the states of energy that comprise un-manifested matter and the ‘supra’ states of matter.

Category: İslam ve Bilim

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>