07. Uyanış – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“07. Uyanış – Ahmed Hulusi”

01:00 Allah`ın indinde alemler nasıl var olmuştur? Algıladığımız ve algılayamadığımız varlıkları Allah nasıl meydana getirmiştir?

02:00 Tasavvuf, Allah`ı tanıma, bilme ve yaşama ilmidir.

09:00 Kesitsel algılama aracı diye isimlendirdiğimiz “beş duyu“ ile, sonsuz-sınırsız varlık skalasından örnekler alıp, bu örneklere göre algılayamadığımız daha sayısız varlıklar olduğunu düşünebiliyorsak; aynı şekilde “Allah isimlerinin işaret ettiği özellikler“ de yüce Zat`ın kendindeki sonsuz sayısız manaları ortaya koyma gücünün kesitsel anlamlarıdır !!!

13:00 Yüce Zat`ın “Kuddüs“ ismiyle işaret edilen manalarından oluşmuş sayısız “Nurani Varlık” mevcuttur ki; bu Nurani varlıkların ortaya koyduğu manalarla meydana gelmiş “Mukarreb Melekler“, “Muheymun Melekler“ ve bu meleklerin bünyesinde oluşmuş sayısız alemler yaratılmıştır. Kendi Zat`ından, kendi ilminden özellikleriyle bezemiştir bu varlıkları !

17:00 Her an yok olup; var oluşumuzu neden fark edememekteyiz, düşündünüz mü?

18:00 İnsan Allah`ın yeryüzündeki halifesidir; mutlak halife olan Ruh-u Azam indinde yeryüzündeki insan ne ölçüye ne de hesaba gelir !

21:00 Allah, varlığın tüm katmanlarını, o katmanın kendisinden meydana getirilmiş bir yapıyla seyretmektedir !!

23:00 Aklın tanınma mertebeleri olan “Akl-ı Cüz” , “Akl-ı Kül” ve “Akl-ı Evvel” in yepyeni bir bakış açısıyla bakış açısıyla tanımlari?

28:00 Yarın terk edeceğimiz şey bugün de bize ait değildir!

30:00 Fiilimizle, amelimizle neyi talep etmekte olduğumuz önemlidir; lisanımızla talep ettiklerimiz değil !

33:00 Önce ilim sahibi olmak zorundayız ve onun içindir ki her şeyin başı ilimdir.

38:00 Şu anda sahip olduğumuz tüm özellikler, Yüce Zat`ın kendinde seyretmeyi dilediği özelliklerdir; dolayısıyla şu anda sahip olduğumuz özelliklerin değerini iyi bilmemiz gerekir!

39:00 Yeryüzünden Allah`ı tanıyıp, bilip-hissederek gitmekten daha değerli bir şey yoktur.

47:00 “Kainatı senin için yarattım“ diye bahsedilen Zat; Kainatın kendisinden meydana geldiği diye tarif edilen “Hakikati Muhammediye”dir. İşte bu “Hakikati Muhammediye” veya “İnsanı Kamil”in manalarından bir manayı yeryüzünde açığa çıkartıcısıdır, yeryüzünde yaşamış olan, `Muhammed Mustafa` efendimiz ?!!

50:00 Yeni galaksilerin oluşumakta olduğunun bilimsel olarak tespiti; İlahi ilmin zuhuru olan başı ve sonu olmayan alemler ve evren gerçeğini ortaya koymaktadır!!
İlm-i ilahi gibi Kudret-i ilahi`nin de başı ve sonu olmadığının tespitidir bu açıklama !!

57:00 “Nimetlerin en büyüğü Allah`ı bilmektir” demiştir Evliyaullah. O zaman Allah nasıl bilinir? Bilmenin yolu nedir?

58:00 Nefsi tanımak ne demektir. Nefsinin hakkını eda edememek ne demektir. Sonuçları ne olur?

1:05:00 Kendi benliğinin var olmayıp, ilahi benlikle var olduğunu hisseden kişi; elinde olmaksızın `Ben Hakkım“ der ! Bu yol firavunlukla da yakine ermek ile de son bulabilir!

1:09:00 Vahdet ilminin gereği şuurda yaşanır; ilmin kırıntılarını bilip bunu beden boyutunda yaşamanın sonu gaflettir.

1:12:00 Rasulullah aleyhisselam efendimizin “Beni gören hakkı görmüştür” demiş ve görebilenler, Onu tastik etmiştir!

Category: İslam ve Bilim

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>