12. Sünnetullah – The Immutable Constants of Allah’s System – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“12. Sünnetullah – The Immutable Constants of Allah’s System – Ahmed Hulusi”

00:30 İsmi “ALLÂH” olanın yeryüzündeki en büyük mucizesi, MUHAMMED MUSTAFA (aleyhisselâm)’dır! O’nun beyni, hakikati ve beyni ile hakikati arasındaki iletişim, yeryüzünde açığa çıkmış en büyük mucizedir! ALLÂH kulu ve Rasûlü Muhammed (aleyhisselâm)’ın en büyük mucizesi ise Kur’ân-ı Kerîm’dir! Niçin?

02:30 Yaşadığımız Dünya’da otomatik olarak tâbi olduğumuz yasalar ile, tüm evrensel yasalar Kur’ân-ı Kerîm’de “Sünnetullâh” olarak isimlendirilmiştir…

06:00 Evren anayasasının “değişmez” veya “değiştirilemez” maddeleri nelerdir?

07:20 İblis denilen varlığın isyanı dahi mutlak kulluğunun eseridir! Ne var ki mutlak kulluk ifası, tard edilme veya lânete (uzak düşmeye) engel olmaz!

09:00 Sistemde duygulara ve beşerî değer yargılarına dayalı değerlendirmelerin hükmü yoktur! Acımak veya acınmak sistemin işleyişini etkilemez. Korunmak isteyenler için, içinde bulunulan ortamın gerektirdiği tedbiri almak zorunludur.

13:30 Her birim için sonsuza kadar sadece yapabildikleri ve yapabildiklerinin sonuçları söz konusudur.

14:05 Sistemde geçmişin telâfisi yoktur! Sistemde oluşlar sürekli bir ileriye gidişi oluşturduğundan ve yaşanılan hiçbir an’ın tekrarı söz konusu olmadığından geriye, DÜNE dönmek de imkânsızdır. Dolayısıyla geçmişin telâfisi yoktur!

16:30 Yaşam, ibadet denen beyindeki Allâh isimlerine dayalı özellikleri açığa çıkarmak için tek ve eşi bir daha gelmeyecek yegâne şanstır. Bahanesi veya mazereti ne olursa olsun bunu değerlendirmeyen sonuçlarını ebeden değiştiremez!

19:00 İnsanın farkı, kendi semâvatında yükselerek veya özündeki hakikat noktasına urûc ederek beşerî değer yargıları ve duygulardan arınmış bir hâlde, “halife” olmayı başarabilme olanağına sahip olmasıdır!

21:00 “Sünnetullah” ile “Sünnet-i Rasulullah” ayrı şeyler değildir. Bazıları Allâh Rasûlü’nü, yetişme şartlanmaları ile “baba” gibi kabul ediyorlar. Hâlâ hiçbir şey anlamış değiller! “RASÛL”ler birimizin, babası amcası falan değillerdir; ALLÂH Rasûlleri’dir…

——————————————————————————————————
The Immutable Constants of Allah’s System (Sunnatullah)

01:41 The Quran comprises two intricate themes or categories: 1. The denouncing of God and godhood and the enouncing of the One denoted by the name Allah. (This is the topic of Risalah) 2. The proclamation of the universal system and order known as ‘sunnatullah,’ and based on this, a guide to the practices and the abstinences that should be observed to achieve beneficial results for man. (This is the area that concerns Nubuwwah)

04:09 From the instance the point begins to expand to infinity, everything that has occurred and will occur based on the expanding universe principle, is a known and an immutable constant in the sight of the Creative Power!

06:14 The whole of creation, whether consciously or unconsciously, are fulfilling their absolute servitude by living in compliance with the purpose of their creation!

07:20 The rebelliousness of the creature named Iblis (Satan) is also the product of his absolute servitude! Hence, the implementing of absolute servitude does not prevent one from expulsion and damnation (deviation)!

10:48 Every individual, in every instance, lives the results of his previous actions, whether they are aware of this or not! This is known as consequence (jaza). ‘Today’ is the result of ‘yesterday’; ‘tomorrow’ we will live the results of ‘today’!

13:24 Every individual will see the results of only the deeds they do. No excuse or compensation is valid in the system for the deed, or the lack thereof, which results in a deprivation of some sort.

14:06 There is no compensation for the past in the system! Everything that transpires within the system forms a forward motion and no instance is ever relived, hence it is impossible to return to the past.

15:02 If one fails to obtain insight in this world, they will forever be blind after the transformation of death!

18:38 Every individual existence contains within it the existence subsequent to itself, like the seeds inside a fig or the hidden potential of man inside a drop of sperm. This is true, whether it becomes apparent or not…

19:01 What makes man ‘different’ is his capacity to ascend within his own heaven or to return to the point of reality within his essence and cleanse himself from his human values and emotions in order to activate the ‘caliphate’ within!

20:22 When a sperm cell makes a leap into a new dimension, nobody feels sorry for the millions of other sperm cells that never make it to the egg and who have to live the consequences of this loss!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>