15. Enfüste ve Afakta – Inner & Outer Dimensions – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“15. Enfüste ve Afakta – Inner & Outer Dimensions – Ahmed Hulusi”

00:30 NOKTA’dan meydana gelen açı içindeki Rahmâniyet zuhuru ve bu zuhurun üretkenliği ile meydana gelen Rahıym’den, arş isimli evrensel doğurganlık -algıladığımız madde boyutunda değil- ile tüm Esmâ mertebesi hâsıl olmakta; ve Kürsî, “Rubûbiyetin tahakkuk ve tahakküm mertebesi” olarak açığa çıkmaktadır!

03:00 Cin adı verilmiş görünmez varlıklar, insanların kendi özlerindeki “hilâfet” sırrına ermelerini kesinlikle istemezler! Bu ana amaçlarıdır.

04:45 Eğer Kur’ân-ı Kerîm’i gerçekten anlayarak ve içindeki sırlara ererek “OKU”maya başlamak, “değişmez Sünnetullâh”ın neleri nasıl oluşturduğunu fark etmek istiyorsak, öncelikle şu inceliğe dikkat edeceğiz…

06:10 İsmi “ALLÂH” olanın, sıfat mertebesini anlamak istiyorsak, karşımıza “İHLÂS” Sûresi çıkacaktır. İsmi “ALLÂH” olanın ZÂT’ını tefekkür ise muhaldir! Olanaksızdır!

07:40 “Âfakta (ufuklar – dışta) ve enfüslerinde (bilinçlerinde) işaretlerimizi onlara göstereceğiz…” (41.Fussilet: 53)

09:00 “Kulun kalbi Allâh’ın iki parmağı arasındadır!” Her an Rabbi olan Esmâ terkibinin açığa çıkışıyla renk alır!

10:00 Gel dostum ömrünü boşa geçirme artık… “Sünnetullâh”ı iyi anla, kavra ve değerlendirmeye bak sana bildirilenleri.
—————————————————————————————————-
Inner & Outer Dimensions (Anfus and Afaq)

01:51 Jinni sourced data constantly turn man’s attention towards the sky, the infinite space, the exterior realms, in order to prevent him from turning towards his essence.

04:30 If we want to recognize the structural qualities denoted by the Names of Allah and discern the system and order known as sunnatullah without succumbing to such detracting influences…

06:11 If we want to discern the attributes of the One denoted by the name Allah we need to examine the chapter al-Ikhlas. To comprehend the Absolute Essence (dhat) of Allah is inconceivable, it is impossible!

06:50 Muhammad’s (saw) best friend Abu Bakr’s (ra) testimony: “The comprehension that you will never comprehend Allah, is the comprehension of Allah” is the articulation of the completion of his ascension!

08:39 “Indeed, Allah does as He wills.” (He forms what He wills to manifest from His knowledge with Power; Knowledge – Will – Power) (Quran 22:14) This verse points to Allah’s attribute of will called ‘Mureed’.

09:57 Come, my friend, do not squander your life… Comprehend well the sunnatullah and make the best of the knowledge you have been given. Time wasted can never be compensated, come to your senses, do not misuse your time, do not dissipate your life with nonsense things disguised by Satan as alluring.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>