16. Tanrı Merkezli Din mi? – Deity-Centric Religion? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“16. Tanrı Merkezli Din mi? – Deity-Centric Religion? – Ahmed Hulusi”

00:25 “Tanrı merkezli din anlayışı” mı? Yoksa… “Hz. Muhammed (aleyhisselâm) merkezli DİN anlayışı” mı?

04:35 Deccal diye isimlenmiş tanrı olduğunu ve Dünya’ya kullarının arasına geldiğini söyleyecek olan varlık dahi, işte bu “tanrı merkezli dinsel anlayışları” kullanacaktır! Ötede, yukarıda bir tanrıya inananları kendine tâbi kılacaktır!

06:20 “Tanrı merkezli dinsel anlayışa” göre materyalist bir sistem anlayışı esastır! Tanrı merkezli dinsel anlayışta, Kurân’da ve hadislerde anlatılan her şey kelime anlamındadır. Tanrı merkezli din anlayışında, tanrının eli vardır!

12:05 ALLÂH Rasûlü; ismi ALLÂH olanın derûnundaki hakikatinin dillendirmesini gerçekleştirendir. O hakikatin İlim sıfatının, vahiy yollu açığa çıkışı Risâlettir. Olay bâtından zâhire doğrudur; gökten yeryüzündeki et, kemik bedene doğru değil!

14:00 Rasûlullâh merkezli anlayışta “Din”; boyutsallık içeren evren içre evrenlerdeki (âlemlerdeki) sistem ve düzenin adıdır! Tüm evren içre evrenler ve içindekiler kendilerini yaratan TEK ilim ve kudretin eseri ve esiri olarak (mutlak teslimiyet içinde) varlıklarını sürdürdükleri için de sistemin adı “İSLÂM”dır!

16:40 Rasûlullâh merkezli DİN anlayışında cansız ve bilinçsiz varlık yoktur! Çünkü her birim, ismi “ALLÂH” olanın Esmâ’sının özellikleriyle vardır. İnsan; yeryüzünde var olan canlılar içinde “acıma ve merhamet” duygusuna ve dahi “ALLÂH”ın muhteşem “Sünnetullâh”ını seyir kapasitesine sahip olan tek varlıktır! Bunun için de eşref-i mahlûktur!

19:35 “İnsan için yalnızca çalışmalarının (kendisinden açığa çıkanların) sonucu oluşacaktır!” (53.Necm: 39) anlamındaki âyet, düşünen beyinler için olayın ne olduğu hakkında yeterince açık bir uyarıdır!
—————————————————————————————————-
Deity-Centric Religion?

01:15 According to the general conception of Muslims, religion is a deity-centered belief system. That is, even though Muslims always say Allah is ‘everywhere’ or ‘free from location’, nevertheless this ‘deity-god’ whom they have named ‘Allah’ is always conceived as being somewhere in the heavens or in the upper dimensions of space somewhere!

03:27 Let’s digress from the subject for an instant: Those who believe in UFOs and extraterrestrial beings claim these angels, or what people have come to accept as gods, are an advanced race from space. Indeed, beings from space may have come, and they may still do so!

05:02 The ‘Messiah’ awaited by the Jews and Christians isn’t actually Jesus (as); it is the Dajjal! Jesus (as) is to emerge after the Dajjal comes to claim he is god.

06:31 According to a deity-based religious view, the Quran and hadith have only literal meaning and value. A deity-based religious view dictates that God literally has a hand!

08:04 According to a deity-centered religion salat and fasting are like debts that must be paid to god. If you fail to do so, god will send you to prison, or rather to hell!

08:55 As for the religious view centered on Muhammad (saw) the Rasul of Allah and the final Nabi…

11:16 Hence, there are no angels descending from the skies but forces in the form of knowledge (Gabriel) emerging from one’s essence to his consciousness. Because the brain constantly creates forms for the raw data it receives to its database with its ‘Musawwir’ quality and outputs this to the consciousness, people perceive angels in forms.

13:13 Allah, in respect of his Absolute Essence (dhat) is an Absolute Unknown (ghayb) to us. We can only know Him to the extent of Rasulullah’s (saw) disclosure.

14:39 “In the sight of Allah, Islam is the religion” is an expression of this truth. Therefore, Rasulullah-centered understanding is the Religion, but a deity-centered one is only religious savvy. The other important aspect of the Rasulullah-centered approach is about vicegerency.

16:38 There are no inanimate and unconscious beings in the Rasulullah-centered understanding! For every unit of existence subsists with the qualities of the Names of Allah.

19:52 In short, a deity-god centered religion is directed towards an external God. Whereas religion centered around the Rasul of Allah, Muhammad (saw), is for ‘humans’ who begin with faith in Allah (as disclosed by the Rasul of Allah) and then discover the various degrees of divinity and the forces and perfect qualities pertaining to them, all within their own essence.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>