51 – Zâriyat Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“51 – Zâriyat Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Andolsun o tozutup savuranlara.

2-) O ağırlık taşıyanlara.

3-) O kolayca akıp gidenlere.

4-) Hükmü taksim edenlere!

5-) Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir!

6-) Muhakkak ki Din (sistem) mutlaka bir realitedir!

7-) O (çeşitli düşüncelerden oluşmuş) yollarla dolu semâ (bilinç)!

😎 Muhakkak ki siz çeşitli görüşler içindesiniz!

9-) Çevrilmiş kimse Ondan döndürülür!

10-) Ölsün o yalancılar!

11-) Onlar ki cehalet ve körlük içinde ne yaptığını bilmeyenlerdir!

12-) “Din süreci ne zamandır?” diye sorarlar.

13-) O süreçte onlar ateşte kıvranırlar!

14-) (Zebânîler der ki): “Azabınızı tadın! İşte o acele istediğiniz buydu!”

15-) Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve kaynaklardadırlar.

16-) Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olarak (içten dışa çıkış olarak)! Muhakkak ki onlar bundan önce muhsindiler.

17-) Geceden az bir bölümde uyurlardı.

18-) Seherlerde istiğfar ederlerdi.

19-) Onların mallarında talep eden ve sıkıntıda olan için bir hak vardı.

20-) İkân sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır!

21-) Nefslerinizde (Benliğinizin hakikati)! Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz?

22-) Yaşam gıdanız da, vadedilen şey de semâdadır (bilincinizden yaşanacaktır)!

23-) Semânın ve arzın Rabbine yemin ederim ki, kesinlikle o (bildirilen gelecektekiler), sizin konuşmanız kadar olağan bir gerçektir.

24-) İbrahim’in şerefli kılınmış konuklarının haberi sana geldi mi?

25-) Hani Onun yanına girdiklerinde: “Selâm” dediler… (İbrahim de): “Selâm” dedi… “Rastlanmadık birileri (diye düşündü).”

26-) Ailesine yöneldi de semiz (kızartılmış) bir buzağı eti getirdi.

27-) Onu onlara yaklaştırıp: “Yemeyecek misiniz?” dedi.

28-) (Yemediklerini görünce İbrahim’in içine) onlardan bir korku düştü! “Korkma” dediler ve Onu Aliym bir erkek çocuk ile müjdelediler.

29-) Bu yüzden (İbrahim’in) karısı çığlık içinde misafirlerin yanına döndü de, (ellerini utanarak) yüzüne kapatıp dedi ki: “(Ben) kısır bir ihtiyar kadınım!”

30-) (İbrahim’in misafiri melekler) dediler ki: “İşte böyle! (Bunu) Rabbin dedi… Muhakkak ki O, Hakiym’dir, Aliym’dir.”

31-) (İbrahim): “Ey irsâl olunanlar… (Esas) işiniz (amacınız) nedir?” dedi.

32-) Dediler ki: “Doğrusu biz suçlu bir toplum için irsâl olunduk!”

33-) “Tepelerine balçıktan taşlar (lavlar) geçirelim diye.”

34-) “Rabbinin indînde, (hakikate ermeleri için verilmiş kuvveleri) israf edenler için işaretlenmiş (taşlar)!”

35-) Biz de, orada iman edenlerden kim varsa çıkardık.

36-) Zaten orada bir evden başkasında teslim olmuşlardan bulamadık!

37-) Orada o elim azaptan korkanlara bir işaret terkettik.

38-) Musa’da da… Hani Onu Firavun’a apaçık bir delil olarak irsâl etmiştik.

39-) Erkânı ile birlikte yüz çevirdi ve dedi ki: “Bir büyücü yahut mecnun!”

40-) Bunun üzerine onu ve ordusunu yakaladık da onları denize attık… O pişmanlıkla kendi kendini yeriyordu!

41-) Ad’da da… Hani onların üzerine o hayır ve bereketi olmayan rüzgârı (hortum) irsâl etmiştik…

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>