89 – Fecr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“89 – Fecr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Kasem ederim o Fecr’e,

2-) On geceye,

3-) Çift’e ve Tek’e!

4-) Geçip gittiğinde o geceye…

5-) (Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

6-) Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad’a (Hud’un toplumu),

7-) Çok sütunlu (belde) İrem’e?

😎 Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!

9-) (Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud’a (Sâlih’in toplumu)?

10-) Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun’a.

11-) Onlar ki, beldeler içinde benlikle azgınca yaşamışlardı.

12-) Onlarda fesadı çoğaltmışlardı!

13-) Bu sebeple Rabbin onların üzerine, azabın kamçısını indirdi.

14-) Muhakkak ki Rabbin, tamamıyla gözetlemektedir.

15-) Ama insana gelince, Rabbi onu denemek için ikram edip, onu nimetlendirirse: “Rabbim bana ikram etti, üstün kıldı” der (şımarır)!

16-) Fakat onu belâ ile deneyip geçimini daraltır ise: “Rabbim beni alçaltıp zelil kıldı” der (isyan eder, sabretmez)!

17-) Hayır! Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz!

18-) Yoksulları yedirip doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19-) Mirası toptan yiyorsunuz!

20-) Malı da pek çok seviyorsunuz, toplayıp yığarcasına.

21-) Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın edildiğinde,

22-) (Ölümle) Rabbin (hükmü) ve el Melek (kuvveler) saf saf dizildiğinde,

23-) (İşte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya’yı kuşatır)! (İşte) o süreçte, insan hatırlayıp düşünür… (Fakat) Zikra’nın (hatırlamanın) ona nasıl faydası olur (beden – beyin yok artık ruhu geliştirecek)?

24-) “Keşke hayatım (şu yaşamım) için önceden yararlı şeyler yapsaydım!” der.

25-) Artık o süreçte, O’nun azabı gibi hiçbir kimse azap edemez!

26-) Hiç kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz!

27-) “Ey Nefs-i Mutmainne (Hakikati yaşamakta tatmine ulaşmış bilinç)!”

28-) “Radiye olarak, Mardiye olarak (Seyir ve tasarruf kemâlâtını yaşayan olarak) Rabbine (Esmâ hakikatine) dön (şuur olarak)!”

29-) “Kullarımın (‘sanı varlığı’ ‘yok’luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam edenler) içine dâhil ol!”

30-) “Cennetim’e dâhil ol!”

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>