96 – ‘Alak Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“96 – ‘Alak Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Ikra’ Bismi Rabbikelleziy halak;
Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!

2-) Halekal’İnsane min ‘alak;
İnsanı Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı.

3-) Ikra’ ve Rabbükel’Ekrem;
Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir!

4-) Elleziy ‘alleme BilKalem;
O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)!

5-) Allemel’İnsane ma lem ya’lem;
(Yani) insana bilmediğini talim etti.

6-) Kella, innel’İnsane leyatğâ;
Hayır, (iş sanıldığı gibi değil; düşünün)! Muhakkak ki insan (hakikatinden kozalı yaşarsa), elbette azgınlık eder (şehvet peşinde koşar);

7-) En reâhüstağnâ;
(Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.

😎 İnne ila Rabbikerrüca’;
Kesinlikle dönüş rabbinedir!

9-) Eraeytelleziy yenha;
Gördün mü o engelleyeni;

10-) Abden izâ sallâ;
Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu!

11-) Eraeyte in kâne ‘alelhüda;
Gördün mü (bir düşün)! Ya o hakikati yaşamakta ise?

12-) Ev emere Bittakvâ;
Yahut korunmayı emretti ise!

13-) Eraeyte in kezzebe ve tevellâ;
Bir düşün! Ya (hakikatini) yalanladı ve yüz çevirdi ise?

14-) Elem ya’lem BiennAllâhe yera;
Bilmez mi ki Allâh kesinlikle görür?

15-) Kellâ, lein lem yentehi lenesfe’an BinNasıyeh;
Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!

16-) Nasıyetin kâzibetin hatıeh;
O yalancı, o hata yapan (bedene, dışa dönük) alnı (beyni)!

17-) Felyed’u nadiyeh;
Haydi, çağırsın meclisini!

18-) Sened’uzZebaniyeh;
Biz de çağıracağız Zebânîleri (ateşin zebûn edici kuvvelerini)!

19-) Kellâ* lâ tutı’hu vescüd vakterib;
Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaş! (19. âyet secde âyetidir.)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>