97 – Kadr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“97 – Kadr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) İnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr;
Muhakkak ki biz Onu (Kurân’ı), (Hz. Muhammed’in a.s.) Kadr gecesinde inzâl ettik!

2-) Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr;
Kadr gecesini (-n kadrini, şerefini, haşmetini) bilir misin?

3-) LeyletülKadri hayrün min elfi şehr;
Kadr gecesi, bin aydan (seksen yıllık ömür) daha hayırlıdır!

4-) Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim min külli emr;
Melekler ve Ruh Onda tenezzül eder, Rablerinin izni ile her hükümden.

5-) Selâmun, hiye hattâ matle’ılfecr;
Selâm (hakikati yaşatarak); tâ ki Fecr’in doğmasına kadar (Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>