Beyin – Dua Mekanizması – The Brain And The Mechanics Of Prayer – Ahmed Hulusi

Our New Paperback Books Are Available At Amazon !!!
Universal Mysteries: http://www.amazon.com/dp/0615617751/
Muhammad’s Allah: http://www.amazon.com/dp/0615634885/
The Observing One: http://www.amazon.com/dp/0615636640/

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/
http://ahmedhulusi.org/de/
http://ahmedhulusi.org/fr/
http://ahmedhulusi.org/ru/

“Beyin – Dua Mekanizması”
“The Brain and The Mechanics of Prayer”
“Gehirn und Gebet Mechanismus”
“Le Cerveau et Le Mécanisme De La Prière”
“Мозг и Механизм Молитвы”

00:00 Hoca, Şeyh, Mürşid değilim, kimse ile bağım yok, kimseden para toplamam, toplamadım.

02:30 Varlığın aslı orijini Allah’ın ilim ve kudret sıfatının açığa çıkmasıdır.

03:57 Ücretsiz dağıttığımız kitaplar, Kur’an ilmi dünya ve ticaret metası ve kazancı için kullanılmaz.

06:35 “Beyin” dediğimiz yapı gerçekte Allâh ismiyle açığa çıkan özelliklerin bir bileşkesidir, bir bileşimidir. “En mükemmel şekilde insanı halkettik” (95:4)’in karşılığı beyindir.

07:33 Kuran’ın en önemli ve insana yararlı konularından biri, DUA. Diyor ki; “Dua edin, icabet edeyim.” Yani, dua ediyorsanız, ettiğiniz duaya mutlaka icabet olacaktır.

08:29 Beyin otomasyonla çalışıyorsa, biz niye dua edip, namaz kılıyoruz?

11:50 Beyinden çıkan her dua, feedback yoluyla beyne geri dönerek, beyinde icabet görecektir.

12:25 Dua, hayatımızdaki en büyük ve en önemli silahımızdır. “Allah istemedikçe, siz isteyemezsiniz” hükmü, işte buraya giren bu bilgi sonucu, sizden, Allâh, dua etme isteğinin, bu Rabbinizin izni ve rızası ile açığa çıkacağını, ve onun oluşturacağını anlatır.

13:10 Dua’da ne önemli, nasıl yapalım?

17:00 1985 senesinde, “İnsan ve Sırları”nı yazdığımda, demiştim ki zikir öyle bir olaydır ki, ister inan ister inanma sen o Allâh isimlerini zikrettiğin zaman, ateist bile olsan, senin beyninde hükmünü icra eder ve sende değişiklik meydana gelir.

19:30 DUA, bir insan için, hayatındaki en önemli olay. DUA anında, yalnızsın, başbaşasın, kimse yok, kendi kendinesin ve Rabbine yöneliyorsun.

20:35 Dinde “fetva” diye bir şey yok. Fetva mazeret değildir ve fetva sizi âhirette kurtarmaz. Ehlibeyt görüş bildirir, fetva vermez.

22:35 Hanefi ile Şafi arasındaki farkı biliyor musun?

24:30 Herkes elleriyle yaptıklarının sonucunu yaşayacaktır. Sorgulama zamanı gelmedi mi?

25:55 www.okyanusum.com – www.ahmedhulusi.org girin araştırın.

27:30 Kitap tavsiyesi: “Hz. Muhammed’in Açıkladığı Allah”, “Hz. Muhammed Neyi Okudu?”

28:15 Beyin Sağlığı: Ne yapın yapın, beyninize zarar verecek şeylerden uzak durun. Dünya’da size verilmiş en değerli hazine, beyindir.

—————————————————————————————————–

00:00 I am not a hodja, sheikh or a guru. I have no attachments to anybody. I have never collected money from people and I won’t.

02:30 The origin of existence is the revelation of two main attributes of Allah — Knowledge and Power.

03:57 The books we give away for free and Quranic knowledge cannot be used for worldly benefits.

06:23 The meaning of the verse “We created human in perfection” is the “brain” itself.

07:33 One of the most important and beneficial subjects of Quran is prayer: “Pray and I’ll accept”

08:29 Why do we pray and perform salaat, if brain process is just an automation.

11:50 Each prayer produced by the brain goes right back as feedback and the process of acceptance occurs in the brain.

12:25 Prayer is the greatest weapon we have. You have no will power, only Allah.

13:10 What’s the key point of prayer? How should we do it?

19:30 There is no interference when you contemplate Rabb.

20:35 There is no such thing as fatwa. No Fatwa will save you.

22:35 Do you know the difference between “hanafi” and “shafii”?

24:30 Everyone will face the outcome of their own deeds. Don’t you think it’s time to question?

25:55 Go online and research on www.okyanusum.com / www.ahmedehulusi.org

27:30 Book reccomendation: “Mohammed’s Allah”, “What Mohammed recited”

28:15 Brain health: Do whatever it takes to stay away from anything harmful to your brain. The most precious treasure given to you on earth is the brain.

Category: Son Sohpetler

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>