Neden Oruç Tutuyoruz? – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

http://www.facebook.com/Ahmed-Hulusi

– Avam için orucun anlamı, kendini beden olarak kabullenmekten uzaklaştırıp, bilinç boyutu itibarıyla kendini kabullenip, beden üzerinde tasarruf edebilme hareketidir.

– İbadet denilen şey, senin kendini tanıman, kendi hakikatin olan Allâh’a kurbiyet, yakınlık sağlaman için yapman gereken şeylerin toplamının adıdır.

– Beynin beden üzerindeki hükümranlığını sağlayan bir yaşam tarzıdır ‘oruç’!

– Havâss’ın orucu ise, insanlardan açığa çıkan davranışları Allâh’tan görme hâlidir, kişiyi suçlamamak üzeredir.

– Hâssül Havâss’ın orucu ise, beşeri görmemektir. Varlıkta Allâh’ın vechi dışında birşey görmemektir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>