10. Hz. Muhammed Farkı – The Difference Of Muhammad (saw) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/
http://ahmedhulusi.org/en/

“10. Hz. Muhammed Farkı – The Difference Of Muhammad (saw) – Ahmed Hulusi”

00:30 İsmi “ALLÂH” olan, bize Hz. Muhammed (aleyhisselâm) tarafından bildirilmiştir! Çünkü O, bir peygamber değil, “RASÛLULLÂH” idi! Farkı neydi kendisinden önceki Rasûllerden?

01:00 “İsa aleyhisselam”da “Musa aleyhisselam” da “Rasul” olmasına ragmen neden “Hz Muhammed aleyhisselam”ı tasdik neden zorunludur. Farkı ve işlevi nedir diğer Rasullerden?

02:40 “Hadislerle işimiz yok bize yalnızca Kur’ân yeter” diyenler ne Kurân’ı anlamışlardır; ne ismi “ALLÂH” olan hakkındaki işaretleri değerlendirebilmişlerdir; ne de “Rasûl”lük veya “Nebi”liğin işlevinin ne olduğunu fark etmişlerdir!

03:30 Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın evrensel ve tüm insanlığı kapsayan muhteşem “SÜNNETULLÂH” açıklamalarını onlar hiç fark edememektedirler. Androidmişcesine Kur’ân tekrarlamak veya sadece fiziki namaz kılmak onlar için yeterli tapınmaktır tanrıya!..

06:05 Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ı, postacı peygamber olarak değerlendiren nankörler, yolun en başından, kendi zanlarına sapmış oldukları için, daha sonraki aşamaları zaten değerlendirme imkânı ile karşılaşamazlar.

08:40 Açıklandığı devir şartları itibarıyla, zorunlu olarak mecazlar, işaretler kullanılmıştır; ancak bugün artık belli bir bilim ve kültür altyapısı olanlar, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ı eskisinden çok daha farklı anlayabilmekte ve değerlendirmektedirler.

09:35 Hz. Muhammed (aleyhisselâm) dahi, tüm muhteşem ilmî kişiliğiyle ve kendisinde açığa çıkan ismi “ALLÂH” olana ait özelliklerle varoluşuna rağmen bir “abd”dır, yani KULdur ve ebeden bu böyledir! Şimdi gelelim olayın neden ve nasıl böyle oluşuna…

11:40 Evrende her birim kendi boyut ve yapısının bilinç ve şuuruna sahiptir. Ama bir diğer boyut varlığının bunu algılaması yapısal şartlar sebebiyle mümkün olmaz!

13:10 Rasûller, risâlet adının işaret ettiği mahiyet itibarıyla birbirlerinden farksızdırlar; fakat irsâl olunan ilmin kaynağı olan sıfatlar yönünden farklıdırlar! Kimi Kudret sıfatından irsâl olmuştur, kimi İlim, kimi Hayat!

15:10 Zerre zerredir! Küll değil! Küll, yani holografik gerçekliğe esas olan ana yapıya, “İşte Allâh adıyla işaret edilendir!” diyenler burada büyük bir yanılgıya düşerler ve gerçekten saparlar!

17:15 Nokta, bir hayaldir ismi “ALLÂH” olan indînde! O noktanın açılımı olan, açı içindeki küll bir hayaldir… Küllün yansıdığı her zerre diye tanımlanan, her bir ayna dahi ayrı bir hayaldir!

18:25 Bilelim ki, tasavvuf heveslilerinin önce, “ben, sen, o Hak!” kabullerinden; ve dahi her şeyi, Hak oldukları için kendilerine mubah kabullenmelerinden çok çok ötededir gerçekler!
———————————————————————————————-
The Difference Of Muhammad (saw)

02:00 Muhammad (saw) READ the sunnatullah, and through verses and hadith he informed people about everything they need to know based on this system.

03:45 Like an android, they suffice with repeating the Quran andperforming the physical actions of the salat to worship their deity God! As such, they will pass through this world unaware of their loss! The incomprehension and unawareness of these realities will be their biggest punishment.

06:05 The ungrateful ones who think of the Rasul of Allah (saw) as a postman-prophet impede their own paths by succumbing to their nonsensical assumptions.

07:58 Muhammad (saw) is the final Nabi, because he has revealed all and everything of sunnatullah concerning humanity. The topic of ‘sunnatullah’ is extremely crucial.

08:59 We must realize and accept the following absolute truth: The One whose name is Allah is the One whose name is Allah. And a servant is a servant!

10:13 What is a servant? A servant is one who must obey the wants of the One denoted by the name Allah.

11:40 All beings in the universe possess a form of consciousness befitting its own individual make-up, and the dimension and life in which it resides. A being from one dimension cannot perceive a being in another dimension due to its structural properties.

14:26 The part is the mirror of the whole, but a part can never be the whole, even if the whole exists in the part. A part is a part, not the whole!

17:10 The Sufis of the past expressed this reality as ‘a dream within a dream’. The point is a dream in the sight of Allah… The whole that projects within the angle of this point is also dream… Every iota within this whole that mirrors the whole is also dream…!

17:57 That is, the 11 dimensions, or the entire collection of parallel universes, are present within every iota, like the seeds inside a fig. That is all. And even this is a servant (abd) to Allah!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>