101 – Kari’a Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“101 – Kari’a Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) El kari’atü;
El Karia!

2-) Mel kari’atü;
Ne dehşet verici olaydır el Karia!

3-) Ve mâ edrake mel kari’ah;
El Karia’yı bilir misin nedir?

4-) Yevme yekûnün Nasu kelferaşil mebsûs;
O süreçte insanlar, yayılmış (ateşe koşan) pervaneler gibi olur.

5-) Ve tekûnül cibalü kel ‘ıhnil menfûş;
Dağlar (gibi benlikler), dağılmış renkli yün gibi (yumuşamış, alı al moru mor) olur!

6-) Feemma men sekulet mevaziynüh;
(İşte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa,

7-) Fe huve fiy ‘ıyşetin radıyeh;
O, razı (olduğu) bir yaşayış içindedir!

😎 Ve emma men haffet mevaziynüh;
Ama kimin de getirisi hafif kalırsa,

9-) Fe ümmühû haviyeh;
Onun anası, Haviye’dir (çok derin bir çukur).

10-) Ve mâ edrake ma hiyeh;
Onun ne olduğunu bilir misin?

11-) Narun hamiyeh;
(O) yakıcılığı pik noktasında, ateştir!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>