106 – Kureyş Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“106 – Kureyş Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Li iylâfi Kureyşin;
Kureyş’in ülfet ve hürmete mazhariyeti için,

2-) İylâfihim rıhleteş şitâi vas sayf;
Kış ve yaz seferinde rahat ve ülfetleri için.

3-) Felya’budû Rabbe hâzelBeyt;
Bu Beyt’in Rabbine (tevhid ehli olarak) kulluk etsinler!

4-) Elleziy at’amehüm min cû’ın ve âmenehüm min havf;
O ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin etti.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>