111 – Tebbet Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“111 – Tebbet Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Tebbet yedâ ebiy lehebin ve tebbe;
Ebu Leheb’in elleri kurusun… Kurudu da!

2-) Mâ ağnâ ‘anhü maluhû ve mâ keseb;
Ne zenginliği ve ne de kazandığı ona fayda vermedi!

3-) Seyaslâ nâren zâte leheb;
Alevli bir ateşe maruz kalacaktır (o)!

4-) Vemraetüh* hammâletel hatab;
Onun karısı da… Odun hamalı olarak!

5-) Fiy ciydiha hablün min mesed;
Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu hâlde!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>