26 – Şu’arâ’ Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“26 – Şu’arâ’ Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Ta, Siin, Miim.

2-) Bunlar apaçık ortada olan BİLGİnin (Sünnetullâh’ın) işaretleridir.

3-) İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin?

4-) Eğer dilesek semâdan üzerlerine bir mucize inzâl ederiz de, zorunlu olarak boyunları bükülüp, hükmü kabul ederler!

5-) Ne zaman kendilerine Rahmân’dan yeni bir hatırlatma gelse, hep ondan yüz çevirirler.

6-) Gerçekten yalanladılar! Alay edegeldikleri şeyin haberleri, kendilerine yakında gelecektir.

7-) Görmediler mi arzı ki, orada her cömert çiftten (genetik çifte sarmalından) nice (şeyler) yetiştirip büyüttük?

😎 Muhakkak ki bunda bir işaret vardır… Onların ekseriyeti (Hakk’a, hakikatlerine) iman etmemişlerdir.

9-) Muhakkak ki senin Rabbin “HÛ”; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir.

10-) Hani Rabbin Musa’ya: “Zâlimler topluluğuna git!” diye nida etmişti.

11-) “Firavun’un halkına… Korkup korunmayacaklar mı?”

12-) (Musa) dedi ki: “Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum!”

13-) “İçim daralıyor, dilim çözülmüyor, bunun için Harun’a (görev) irsâl et!”

14-) “Beni öldürmelerinden korkuyorum; çünkü onların haklı oldukları bir suçum var!”

15-) Buyurdu ki: “Hayır, asla!”… “İkiniz mucizelerimiz – delillerimiz olarak gidiniz… Doğrusu biz sizinle BİRlikteyiz, işiticileriz.”

16-) “İkiniz Firavun’a gelin ve deyin ki: Muhakkak ki biz Rabb-ül âlemîn’in (Esmâ özellikleriyle âlemdekileri yaratanın) Rasûlüyüz…”

17-) “İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder.”

18-) (Firavun) dedi ki: “Yanımızda ufak çocukken, seni terbiye edip yetiştirmedik mi? Hayatının nice yıllarını bizimle geçirmemiş miydin?”

19-) “Bir de o fiili işledin! (Firavun’un halkından birini öldürmek)… Sen nankörlerdensin!”

20-) (Musa) dedi ki: “O filli işlediğimde ben ne yaptığımın farkında değildim.”

21-) “Bu yüzden de sizden korkumdan firar ettim… Rabbim de bana bir hüküm hibe etti ve beni Rasûllerden kıldı.”

22-) “Nimetim diye başıma kaktığın şey, İsrailoğullarını köleleştirmen yüzünden oluşan bir olaydır!”

23-) Firavun dedi ki: “Peki, Rabb-ül âlemîn nedir?”

24-) (Musa) dedi ki: “Semâların, arzın ve ikisi arasında olan şeylerin Rabbi (Esmâ’sından meydana getireni), eğer yakîn ehliyseniz (bilirsiniz)!”

25-) (Firavun) etrafında olanlara: “İşitiyor musunuz?” dedi.

26-) (Musa) dedi ki: “Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi.”

27-) (Firavun) dedi ki: “Size irsâl olunan bu Rasûlünüz kesinlikle cinnî etki altındadır.” (Rasûllerin birçoğu hakikati dillendirdiğinde, cin etkisi altında olma ithamına maruz kalmıştır. A.H.)

28-) (Musa) dedi ki: “Doğu, batı ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi… Eğer aklınızı kullanıyorsanız!”

29-) (Firavun) dedi ki: “Andolsun ki, eğer benim gayrımı tanrı edinirsen, seni zindana attırırım!”

30-) (Musa) dedi ki: “Apaçık bir şey ile (apaçık bir delil olarak) sana gelmişsem de mi?”

31-) (Firavun) dedi ki: “Hadi göster bakalım, eğer doğru söyleyenlerden isen?”

32-) (Musa da) asasını bıraktı; birden o kesinlikle yılan olarak göründü!

33-) (Musa) elini çekip çıkardı (gömleğinden), bakanlar bembeyaz gördü!

34-) (Firavun) çevresindeki ileri gelenlerine dedi ki: “Muhakkak ki bu çok bilen bir sihirbaz…”

35-) “Sihri ile sizi mekânınızdan çıkarmayı diliyor… Nedir öneriniz?”

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>