26 – Şu’arâ’ Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“26 – Şu’arâ’ Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Taa, Siiiiyn, Miiiiym;
Ta, Siin, Miim.

2-) Tilke ayatül Kitabil mubiyn;
Bunlar apaçık ortada olan BİLGİnin (Sünnetullâh’ın) işaretleridir.

3-) Lealleke bahı’un nefseke ella yekûnu mu’miniyn;
İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin?

4-) İn neşe’ nünezzil aleyhim mines Semai ayeten fezallet a’nakuhüm leha hadı’ıyn;
Eğer dilesek semâdan üzerlerine bir mucize inzâl ederiz de, zorunlu olarak boyunları bükülüp, hükmü kabul ederler!

5-) Ve ma ye’tiyhim min zikrin miner Rahmâni muhdesin illâ kânu anhu mu’ridıyn;
Ne zaman kendilerine Rahmân’dan yeni bir hatırlatma gelse, hep ondan yüz çevirirler.

6-) Fekad kezzebu feseye’tiyhim enbau ma kânu Bihi yestehziun;
Gerçekten yalanladılar! Alay edegeldikleri şeyin haberleri, kendilerine yakında gelecektir.

7-) Evelem yerav ilel Ardı kem enbetna fiyha min külli zevcin keriym;
Görmediler mi arzı ki, orada her cömert çiftten (genetik çifte sarmalından) nice (şeyler) yetiştirip büyüttük?

😎 İnne fiy zâlike leayeten, ve ma kâne ekseruhüm mu’miniyn;
Muhakkak ki bunda bir işaret vardır… Onların ekseriyeti (Hakk’a, hakikatlerine) iman etmemişlerdir.

9-) Ve inne Rabbeke le”HU”vel Aziyzur Rahıym;
Muhakkak ki senin Rabbin “HÛ”; El Aziyz’dir, Er Rahıym’dir.

10-) Veiz nada Rabbüke Musa eni’til kavmez zâlimiyn;
Hani Rabbin Musa’ya: “Zâlimler topluluğuna git!” diye nida etmişti.

11-) Kavme fir’avn* ela yettekun;
“Firavun’un halkına… Korkup korunmayacaklar mı?”

12-) Kale Rabbi inniy ehafü en yükezzibun;
(Musa) dedi ki: “Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum!”

13-) Ve yedıyku sadriy ve lâ yentaliku lisaniy feersil ila Harun;
“İçim daralıyor, dilim çözülmüyor, bunun için Harun’a (görev) irsâl et!”

14-) Ve lehüm aleyye zenbün feehafü en yaktülun;
“Beni öldürmelerinden korkuyorum; çünkü onların haklı oldukları bir suçum var!”

15-) Kale kella* fezheba Bi âyâtiNA inna meaküm müstemi’un;
Buyurdu ki: “Hayır, asla!”… “İkiniz mucizelerimiz – delillerimiz olarak gidiniz… Doğrusu biz sizinle BİRlikteyiz, işiticileriz.”

16-) Fe’tiya fir’avne fekula inna Rasûlü Rabbil alemiyn;
“İkiniz Firavun’a gelin ve deyin ki: Muhakkak ki biz Rabb-ül âlemîn’in (Esmâ özellikleriyle âlemdekileri yaratanın) Rasûlüyüz…”

17-) En ersil meana beniy israiyl;
“İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder.”

18-) Kale elem nürabbike fiyna veliyden ve lebiste fiyna min ‘umürike siniyn;
(Firavun) dedi ki: “Yanımızda ufak çocukken, seni terbiye edip yetiştirmedik mi? Hayatının nice yıllarını bizimle geçirmemiş miydin?”

19-) Ve fealte fa’letekelletiy fealte ve ente minel kafiriyn;
“Bir de o fiili işledin! (Firavun’un halkından birini öldürmek)… Sen nankörlerdensin!”

20-) Kale fealtüha izen ve ene minad dâlliyn;
(Musa) dedi ki: “O filli işlediğimde ben ne yaptığımın farkında değildim.”

21-) Feferartü minküm lemma hıftüküm fevehebe liy Rabbiy hükmen ve cealeniy minel murseliyn;
“Bu yüzden de sizden korkumdan firar ettim… Rabbim de bana bir hüküm hibe etti ve beni Rasûllerden kıldı.”

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>