69 – Hakka Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“69 – Hakka Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)!

2-) Nedir El Hakka?

3-) El Hakka’yı sana bildiren nedir?

4-) Semud ve Ad, o Karia’yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.

5-) Semud’a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!

6-) Ad’a gelince, şiddetli bir kasırgayla helâk edildiler!

7-) Onu (kasırgayı) onlara, yedi gece ve sekiz gün musallat etti! O toplumu orada içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürsün!

😎 Onlardan geriye kalan ne görüyorsun?

9-) Firavun, ondan öncekiler ve helâk olmuş şehirler, hep o hatayı yapanlar!

10-) Rablerinin Rasûlüne âsi oldular da (Rableri) onları şiddetle yakalayıverdi!

11-) Muhakkak ki o su, kontrol dışı yükseldiğinde, sizi akıp gidenin içinde biz taşıdık!

12-) Onu, sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulak da onu iyi kavrasın diye (naklettik)!

13-) Sur’a (sûretlere – o anki bedenlere) nefha-i vahide (tek bir üfürüş) üflendiğinde (bilinçler hakikatlerini bedensiz fark ettiklerinde)…

14-) Arz (bedenler) ve dağlar (benlikler) kaldırılıp da tek darbeyle darmadağın edildiklerinde;

15-) İşte o süreçte, o vâkı’a (herkesin mutlak hakikati fark edip yaşaması) oluşmuştur!

16-) O semâ (benlik bilinci) yarılmıştır! O süreçte o, göçmüştür!

17-) Melek de onun etrafındadır! Rabbinin arşını ise o süreçte onların (mahlûkatın) üstünde (boyutsal üstünde – derûnî yüceliğinde) bulunan sekiz (kuvve) taşır.

18-) O süreçte, hiçbir gizliniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz (apaçık ortada olursunuz)!

19-) Kitabı (yaşam bilgi kayıtları) sağından oluşmuş olana gelince; o şöyle der: “İşte alın, okuyun bilgilerimi!”

20-) “Gerçekten ben, yaptıklarımın sonucuna kavuşacağımı düşünüyordum!”

21-) Artık o, mutlu bir seyir içindedir;

22-) Âli (yüce) bir cennette!

23-) Onun yaptıklarının getirisi nimetler, elinin altındadır!

24-) Geçmişinizde yaptıklarınızın sonucu olarak şimdi afiyetle yeyip için!

25-) Yaşam bilgisi kayıtları (kitabı) solundan oluşmuş olana gelince; o da şöyle der: “Keşke bana kayıtlarım hiç verilmeseydi!”

26-) “Hesabımı (yaptıklarımın sonucunun ne olduğunu) hiç bilmeseydim!”

27-) “Keşke (bu aşamaya gelinmeden) iş bitmiş olsaydı!”

28-) “Servetim bana hiçbir fayda sağlamadı!”

29-) “Bütün gücüm de yok olup gitti.”

30-) “Tutun da bağlayın onu!”

31-) “Sonra Cahîm’e (cehenneme) atın onu!”

32-) “Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içine sokun onu;”

33-) “Çünkü o, Esmâ’sıyla hakikati olan Aziym Allâh’a iman etmiyordu!”

34-) “Yoksulları doyurmak konusunda hiç çabası yoktu (cimriydi)!”

35-) “İşte bu süreçte onun hiçbir candan dostu yoktur.”

36-) “İrinli artıklardan başka yiyecekleri olmaz;”

37-) “Suçlular sadece onu yer!”

38-) Yemin olsun görmekte olduklarınıza,

39-) Ve görmediklerinize!

40-) Muhakkak ki O, Keriym bir Rasûlün kavlidir (sözüdür).

41-) O bir şair sözü değildir… İmanınız çok kısıtlı!

42-) Bir kâhin sözü de değildir… Hatırlayıp düşünmeniz de çok kısıtlı!

43-) Rabb-ül âlemîn’den bir tenzîldir (tafsile indirme)!

44-) Uydurup bize atfetseydi;

45-) Elbette O’ndan sağ elini (gücünü) alırdık.

46-) Sonra, elbette O’nun şah damarını (carotis arter) keserdik!

47-) Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdınız.

48-) Muhakkak ki O (Kur’ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!

49-) Muhakkak ki biz, yalanlayanlarınızı elbette biliyoruz.

50-) Muhakkak ki O (kıyamet süreci), hakikat bilgisini inkâr edenler için elbette büyük pişmanlıktır!

51-) Muhakkak ki O (kıyamet süreci), elbette Hakk-el Yakîn’dir (hakikatin en açık seçik yaşantısıdır)!

52-) Öyleyse, ismi Aziym olan Rabbin namına (Esmâ’sına kullukla) işlevine devam ederek O’nu tespih etmiş ol!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>