75 – Kıyamet Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“75 – Kıyamet Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) Kıyamet sürecindeki gerçekliğe;

2-) Ve Nefs-i Levvâme’ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim!

3-) İnsan, onun kemiklerini asla cem’ etmeyeceğimizi mi sanıyor?

4-) Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz.

5-) Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor!

6-) “Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?” diye sorar.

7-) Gözünde şimşek çaktığında,

😎 Ay tutulduğunda,

9-) Güneş ve Ay bir araya geldiğinde!

10-) O süreçte insan: “Nereye kaçabiliriz?” der!

11-) Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur!

12-) O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir!

13-) O süreçte insanda, takdim ettiği (önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (sonraya bıraktığı, yapmadığı) şeylerin bilgisi açığa çıkarılır.

14-) İşte (gerçek şu ki) insan, kendi nefsini değerlendiricidir! (“OKU yaşam bilgini {kitabını}! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir.” 17.İsrâ’ Sûresi: 14. âyetini hatırlayalım. A.H.)

15-) Mazeretlerini öne sürse bile (bir şey değişmez)!

16-) Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.

17-) Muhakkak ki Onu cem’ etmek ve Onun okunması bize aittir.

18-) Onu okuduğumuzda, Onun okumasına tâbi ol!

19-) Sonra, muhakkak ki Onun beyanı (açığa çıkarılması) da bize aittir.

20-) Hayır! Bilakis siz acileyi (peşin olanı, dünyayı) seversiniz;

21-) Sonsuz gelecek yaşamı bırakırsınız!

22-) O süreçte yüzler ışıl ışıl parlar.

23-) Rablerine nazırdırlar!

24-) O süreçte nice yüzler de asıktır!

25-) (O asık yüzlüler) bellerinin kırılacağını hissederler!

26-) Hayır! (Can) köprücük kemiklerine ulaştığında;

27-) “Kimdir ölümden kurtaracak?”

28-) Bilmiştir ki, yaşanacak o malûm ayrılık!

29-) Ayaklar dolanmıştır!

30-) O süreçte sevk rabbinedir!

31-) Ne tasdik etti, ne salât eyledi (yöneldi Rabbine)…

32-) Fakat yalanladı ve yüz çevirdi!

33-) Sonra da (benlikle) gerine gerine ehline gitti.

34-) Gereklidir sana, gerekli!

35-) Evet, kesinlikle gereklidir sana gerekli!

36-) İnsan, başıboş olarak bırakılacağını mı sanır?

37-) Dökülen meniden bir sperm değil miydi?

38-) Sonra katılaşmış kanda genetik yapı oldu da; yarattı, tesviye etti (amacına göre programladı).

39-) Ondan iki eşi; erkek (bilinç – aktif yapı) ve dişiyi (beden – pasif – edilgen) (bilinç – beden) oluşturdu.

40-) İşte O (bunları yapan Allâh sistemi ve düzeni), ölüleri diriltmeye Kaadir değil midir?

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>