82 – İnfitâr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“82 – İnfitâr Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

“B”İSMİLLÂHİR RAHMÂNİR RAHIYM

1-) Semâ yarıldığında,

2-) Gezegenler saçılıp dağıldığında,

3-) Denizler kaynayıp fışkırtıldığında,

4-) Ruhlar dünyalarından çıkartıldıklarında (evrensel gerçekliği fark ettiklerinde);

5-) Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

6-) Ey insan! Keriym olan Rabbine (Hakikatine, hakikatini bildiren bilgiye nankör olmaya) nasıl cüret ettin?

7-) O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!

😎 Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini – bileşimini oluşturdu!

9-) Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem’i) yalanlıyorsunuz!

10-) Muhakkak ki (her düşüncenizi beyninizden ruhunuza) kaydediciler olduğu hâlde.

11-) Kiramen Kâtibîn (muhteşem yazıcı kuvveler)!

12-) Ne yaparsanız bilirler.

13-) Muhakkak ki Ebrâr (iyiler), elbette Nimet cenneti içindedir.

14-) Muhakkak ki füccar (kötüler, Hak’tan sapanlar), elbette Cahîm (ateş) içindedirler.

15-) Din hükümlerinin yaşandığı süreçte yaslanırlar ona!

16-) Onlar her an cehennemi müşahede eder hâldedirler!

17-) Bilir misin Din Günü’nü?

18-) Sonra, bilir misin Din Günü’nü?

19-) O süreçte kimse, kimse için hiçbir şey yapamaz! O süreçte hüküm Allâh’a aittir (birimin yapacak hiçbir şeyi yoktur, yalnızca yapılmışların sonuçları yaşanır)!

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>