86 – Târik Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi

http://ahmedhulusi.org/

“86 – Târik Sûresi – Kur’ân-ı Kerîm Çözümü (arapça) – Ahmed Hulusi”

“Euzü Billahi mineş şeytanir racim”

BismillahirRahmanirRahıym

1-) VesSemâi vetTarık;
Andolsun semâya ve Tarık’a,

2-) Ve ma edrake metTarık;
Bilir misin Tarık’ı?

3-) En Necm’üs sâkıb;
Delip geçen yıldızdır (PULSAR)!

4-) İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafız;
Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici – koruyucu) bulunmasın.

5-) Felyenzuril’İnsanu mimme hulika;
İnsan neden yaratıldığına bir baksın!

6-) Hulika min mâin dafikın;
Atılan bir sudan (meni) yaratıldı.

7-) Yahrucü min beynissulbi vetterâib;
Erkeğin beli ve (kadının) teraib’inin (leğen kemiklerinin) arasından çıkar!

😎 İnneHU ‘alâ rac’ıhı leKadir;
Muhakkak ki O, onu (aslına) döndürmeye elbette Kaadir’dir!

9-) Yevme tübles serâir;
O süreçte, gizliler açığa çıkartılıp bilinir.

10-) Fema lehu min kuvvetin ve lâ nasır;
Artık onun için ne bir kuvvet vardır ve ne de bir yardım edici!

11-) VesSemâi zâtirrec’;
Andolsun yörüngesinde dönenleriyle semâya,

12-) Vel’Ardı zâtissad’;
Yarılan arza ki,

13-) İnnehû lekavlün fasl;
Muhakkak ki O (Kur’ân), elbette Hak ile bâtılı ayırıcı bir söz;

14-) Ve ma huve Bilhezl;
O, şaka olarak gelmemiştir!

15-) İnnehüm yekiydûne keyda;
Muhakkak ki onlar bir hile kuruyorlar.

16-) Ve ekiydü keyda;
Ben de hilelerine hileyle cevap veriyorum!

17-) Femehhililkafiriyne emhilhüm ruveyda;
Bu yüzden o hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet ver, onlara az bir süre tanı.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>